SLOVENIJA

“Štempljanje” na delovnem mestu – komu to NI potrebno?

»Štempljanje« na delovnem mestu je tema, ki je še posebej aktualna v zadnjih tednih. Z dnem 20.11. 2023 so namreč nastopile spremembe na področju beleženja delovnega časa.
Je evidenca delovnega časa področje, kjer imate dileme? Posvetujte se z našimi pravnimi svetovalci! Za ponudbo strokovnega svetovanja lahko pokličete na 01 600 1530 ali pa nam pišite na data@data.si. Mimogrede, na Dati lahko tudi brezplačno registrirate podjetje! Če želite odpreti d.o.o., s.p. ali popoldanski s.p, naredite to na naši Data točki!

“Štempljanje” na delovnem mestu za nekatere NI obvezno!

Na podlagi novele ZEPDSV je potrebno evidenco delovnega časa voditi za vse, ki imajo status delavca. Pri tem se kot delavec razume vsaka oseba, ki na kakršni koli pravni podlagi opravlja delo pri delodajalcu osebno in je vključena v delovni proces delodajalca. Tako je po novem potrebno evidenco delovnega časa voditi tudi za študente in dijake kot za vse preostale delavce, kar prej ni bilo potrebno.

A vendar obstajajo določene izjeme, za katere ta obveznost ne velja. To so:

Določeni podjetniki

Samostojnim podjetnikom, ki delajo sami zase in nimajo zaposlenih, ni treba evidentirati delovnih ur. Seveda pa to ne velja v primeru, ko ima samostojni podjetnik zaposlene delavce. Zanje mora evidence seveda voditi.

»Štempljanja« na delovnem mestu so v določenih primerih oproščeni tudi družbeniki v enosebnem d.o.o. Če je edini družbenik v podjetju, direktor in zaposlen, torej na zavarovalni podlagi 001 in ima status delavca, potem mora vodit evidenco. Če ima pogodbo o zaposlitvi, ki velja za poslovodne osebe  (po 73. in 157. členu ZDR-1), mu ni potrebno voditi evidenc, ker nima statusa delavca.

Funkcionarji

»Štempljanje« na delovnem mestu prav tako ne velja za poslance, ministre, državne sekretarje, sodniki, pravobranilci, ustavni sodniki, tožilci, generalni sekretarji na ministrstvih, župani itd. Seznam zajema vse, ki so mandat za opravljanje funkcije pridobili na splošnih volitvah ali z izvolitvijo ali imenovanjem v državnem zboru.
Med funkcionarje sodijo še osebe, ki jih skladno z zakonom izvolijo ali imenujejo nosilci zakonodajne, izvršilne ali sodne oblasti ter župani ali predstojniki državnih organov.

Visokošolski učitelji in raziskovalci

Ti so zaradi narave svojega dela prav tako oproščeni klasičnega beleženja delovnih ur.

»Štempljanje« na delovnem mestu v praksi prinaša veliko vprašanj

Dejavnosti in specifike v podjetjih po Sloveniji so zelo različne. Zato so delodajalci nemalokrat v stiski, kako voditi evidenco delovnega časa tako, da bi zadostili zakonodaji. Če ste tudi vi med njimi, vam je na voljo pravna služba podjetja Data. Za termin strokovnega svetovanja lahko pokličete na 01 600 1530 ali pa nam pišete na data@data.si.

 

vir: data.si

 

Novi Zakon o varstvu osebnih podatkov