OBČINE SAVINJSKE REGIJE

OBJAVLJENI SO TRIJE RAZPISI, KOZJE, SAVINJSKA REGIJA

Z dnem 17. januar 2024 so objavljeni trije javni razpisi, in sicer:

–  Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za mladinske programe in projekte v Občini Kozje v letu 2024

–  Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju turizma v Občini Kozje za leto 2024

–  Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij, ki se ne sofinancirajo na podlagi drugih javnih razpisov Občine Kozje v letu 2024

Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 26. februar 2024, do 12. ure.

 

Dokumentacija je dostopna na spletni strani Javni razpisi in objave in na občinski upravi.

 

vir: kozje.si