Opozorilo na goljufije, bodite zelo previdni! - savinjska.info

Opozorilo na goljufije, bodite zelo previdni!

Nemška družba pošilja slovenskim zavezancem obrazec za vpis ID za DDV v povezavi z varstvom osebnih podatkov – t.i. uredbo GDPR (glejte sliko). V enem od primerov je to pismo prejel samostojni podjetnik, ki še nikoli ni posloval z Nemčijo. Po posredovanju izpolnjenega obrazca je prejel račun za 850 evrov, temu pa so sledili opomini in grožnje z izvršbo.

Opozarjamo, da ne nasedajte tujim družbam, ki od vas zahtevajo vpis kakšnih davčnih ali drugih podatkov. FURS na svoji spletni strani že objavlja podatke o davčnih zavezancih, identificiranih za namene DDV in dostop do teh podatkov je brezplačen. Prav tako je zavezanost za DDV mogoče preverjati v sistemu VIES, ki ga je vzpostavila Evropska komisija, FURS pa ji na podlagi evropskih in nacionalnih predpisov posreduje ustrezne podatke.

Primer obrazca za vpis ID za DDV v povezavi z varstvom osebnih podatkov
Primer obrazca za vpis ID za DDV v povezavi z varstvom osebnih podatkov

 

 


VIR: GOV.SIFOTO: GOV.SI, PIXABAY(simbolična fotografija)

X