ZDRAVJE

Osebna kartica zdravil v okviru brezšivne skrbi

V člankih o brezšivni skrbi (Brezšivna skrb v bolnišniciBrezšivna skrb v lekarni) smo opisali izvajanje brezšivne skrbi v bolnišnicah in lekarnah in pri tem omenjali osebno kartico zdravil. To izdela farmacevt, bodisi pacientu, hospitaliziranemu v bolnišnici, ali v okviru storitve pregled uporabe zdravil v zunanji lekarni.

Osebna kartica zdravil je osnovni dokument z zapisom zdravil pacienta, ki jo farmacevt naloži v centralni register podatkov pacientov na portalu zVem+, do katerega imajo dostop tudi drugi zdravstveni delavci, npr. zdravniki. Svojo osebno kartico zdravil lahko vidi tudi pacient, ki ima urejen dostop do portala zVem.

Farmacevt izdelano osebno kartico zdravil natisne pacientu na papir formata A4, da jo ima lahko vedno pri sebi. Služi mu lahko kot vir informacij o njegovih zdravilih. Iz nje lahko razbere ime zdravila in ime učinkovine, jakost in odmerek zdravila, kdaj in na kakšen način mora zdravilo uporabiti, namen zdravljenja z zdravilom in druge pomembne informacije, ki so nujne za učinkovito in varno zdravljenje z zdravilom, npr. ali se mora izogibati alkoholu, drugim zdravilom ali drugim izdelkom (npr. zeliščnim izdelkom, prehranskim dopolnilom), ali sme tablete prepoloviti, kapsule odpreti, kako zdravilo hrani, ali sme upravljati vozila in stroje ipd.

Kljub temu da imajo zdravstveni delavci omogočen vpogled v osebno kartico zdravil prek portala zVem, je priporočljivo ob obisku katerega koli zdravnika, še posebno če ne gre za izbranega zdravnika, imeti pri sebi osebno kartico zdravil v fizični obliki. Informacije o zdravilih, ki jih pacient prejema, so namreč nujne, če zdravnik tehta o spremembi farmakoterapije. V nasprotnem primeru lahko pride do neželenih situacij, kot sta podvajanje odmerkov in sočasna uporaba kontraindiciranih zdravil oziroma zdravil s klinično pomembnim medsebojnim delovanjem, kar vpliva na učinkovitost in varnost farmakoterapije in lahko ogrozi pacientovo zdravje, v skrajnem primeru celo življenje.

Kako lahko pridobite osebno kartico zdravil v okviru brezšivne skrbi v zunanji lekarni? Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je postavil neke kriterije in opredelil skupine pacientov, ki jim omogoča izdelavo osebne kartice zdravil v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja. Kar pomeni za pacienta brezplačno opravljeno storitev. Okvirno jih lahko strnemo v tri skupine:

 • pacienti, ki uporabljajo 10 zdravil ali več,
 • pacienti, ki uporabljajo 5 zdravil ali več in imajo hkrati še en dejavnik, npr.:
  • so pogosto hospitalizirani,
  • imajo pogoste spremembe v terapiji,
  • opisujejo domnevne neželene učinke zdravil ali
  • imajo med svojimi zdravili takšne, ki pomenijo povečano tveganje (npr. antikoagulanti, zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni, protibolečinska terapija, obsežna psihofarmakološka terapija ipd.),
 • osebe s slabšim sodelovanjem pri zdravljenju z zdravili in slabo zdravstveno pismenostjo (npr. slabo razumevanje oziroma nepoznavanje terapije, slabše kognitivne sposobnosti, telesne omejitve).

Če ste se prepoznali v eni izmed navedenih skupin, se lahko obrnete na farmacevta v lekarni in preverite, ali vam lahko izdelamo osebno kartico zdravil. To vam v okviru storitve pregled uporabe zdravil lahko izdela magister farmacije z dodatnimi znanji, natančneje s pridobljeno kompetenco za pregled uporabe zdravil. Trenutno je v Pomurskih lekarnah zaposlenih devet magistrov farmacije s tako kompetenco, najdete jih v štirih enotah: v lekarni Murska Sobota, v lekarni Maximus, v lekarni Lendava pri zdravstvenem domu in v lekarni Gornja Radgona.

Za izdelavo osebne kartice zdravil je treba opraviti pogovor z magistrom farmacije. Ta pogovor običajno traja do pol ure, magister farmacije pa mora od vas v tem času pridobiti ustrezne podatke, preveriti, ali nimate kakšnih težav, povezanih z zdravili, in zagotoviti, da zdravila pravilno uporabljate. Če ugotovi kakšen odklon, bo težavo rešil neposredno ali bo prej moral kontaktirati izbranega zdravnika. V okviru storitve pregled uporabe zdravil vam na koncu izdela osebno kartico zdravil, ki jo, kot smo zapisali v uvodu, naloži na portal zVem+, vam pa izroči izvod v fizični obliki.

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Bojan Madjar, mag. farm. spec.
 
 
vir: točka zdravja