Plaz Stopce, Laško, SAVINJSKA REGIJA - savinjska.info

Plaz Stopce, Laško, SAVINJSKA REGIJA

Na plazu Stopce se izvajajo interventni ukrepi, nameščajo se tudi inklinometri v vasi ter izvajajo vrtine.
Plaz, njegove aktivnosti in spremembe, redno spremlja geolog. Izvajalci Komunale Laško, SAVINJSKA REGIJA, po dogovoru z geologom redno čistijo odvodne kanale z območja plazu, Komunala Laško je prav tako takoj vzpostavila sistem vodooskrbe na prizadetem območju, tako da krajani niso bili niti en dan brez vode. Narejena sta bila nov vodohran in cevovod do spodaj ležečega naselja, ki se nahaja izven območja plazu.
Do konca decembra je bilo potrebno popisati škodo. Vsega skupaj je bilo ocenjene škode po cenikih, ki jih za namen popisa uporablja Uprava za zaščito in reševanje, in sicer za 3.370.778 evrov škode. Prvotno smo ocenili višjo škodo, vendar je Uprava RS za zaščito in reševanje – izpostava Celje znižala količnik težnosti in s tem znižala oceno škode.
V tem trenutku pa se izvajajo geološle raziskave območja, nameščajo se inkinometri ter vrtajo vrtine.
Uprava RS za zaščito in reševanje pa še ni podala končne ocene škode, prav tako še ni znano koliko bo stala sanacija