V Celju se je srečal regionalni odbor projekta Logbook, Savinjska regija - savinjska.info

V Celju se je srečal regionalni odbor projekta Logbook, Savinjska regija

Celje, 10. september 2020 – Minuli petek je na Mestni občini Celje, Savinjska regija, potekalo drugo srečanje regionalnega odbora pilotnega projekta Logbook 2.0, ki si skozi beleženje in spremljanje učinkov mladinskega dela preko orodja Logbook (razvitega s strani švedske mreže KEKS), prizadeva za razvijanje kakovostnega mladinskega dela na lokalni ravni.

Regionalni odbor, katerega del je tudi Mestna občina Celje, deluje kot strokovno-posvetovalni odbor pilotnega projekta in je bil sklican s strani Mladinske mreže MaMa, ki je koordinator projekta v Sloveniji. Sestavljajo ga predstavniki in predstavnice vseh osmih občin, ki so v letu 2020 vključene v uporabo Logbooka, predstavnici koordinacijske organizacije Mreže MaMa ter Nacionalne agencije Movit in Urada RS za mladino

Namen tokratnega srečanja je bil pregled izvedenega v letošnjem letu, hkrati pa tudi načrtovanih aktivnosti druge faze pilotnega projekta do konca leta 2020. Tako kvantitativni kot kvalitativni kazalniki, ki smo jih pridobili na podlagi beleženja in s pomočjo različnih evalvacijskih orodij do sedaj, kažejo na velik doprinos orodja Logbook k razvijanju kakovosti lokalnega mladinskega dela. 

Samo v letu 2020 je vseh 26 mladinskih centrov, ki uporabljajo Logbook, izvedlo čez 8500 aktivnosti, vključilo skoraj 80 tisoč mladih in več kot 6.500 prostovoljcev, kar 12 % vseh aktivnosti pa so samostojno vodili mladi.

Na odboru smo obravnavali tudi trajnostni model uporabe orodja Logbook v Sloveniji, v katerem je koordinacijska organizacija opredelila predloge, ki naslavljajo trajnostno vizijo orodja v Sloveniji skozi iskanje enotne, sistemske in celovite rešitve za spremljanje mladinskega dela na nacionalni ravni. Predstavnika regionalnega odbora bosta ključne vsebinske predloge in pregled stanja v Sloveniji predstavila na srečanju glavnega odbora mreže KEKS, ki bo jutri.


 

Več o orodju Logbook in prednostih, ki jih prinaša za občine in mladinske centre: 

predstavitveni video, spletna stran Mreže MaMa

 

Pilotni projekt se izvaja v okviru projekta Europe Goes Local – razvoj in krepitev kakovostnega mladinskega dela na lokalni ravni, ob podpori programa Erasmus+: Mladi v akciji, Nacionalne agencije Movit in Urada RS za mladino. V projektu sodelujejo mestne občine Celje, Ljubljana, Novo mesto, Maribor in občine Brežice, Škofja Loka, Krško in Zagorje ob Savi.

 

Mestna občina Celje s tem dodatno spodbuja razvoj mladinskega dela in Celjskemu mladinskemu centru omogoča napredno beleženje aktivnosti udeležencev in evalvacijo mladinskega dela.

 

VIR: MESTNA OBČINA CELJE