Po nedeljskem neurju, Šmarje pri Jelšah, Savinjska regija

Razkriti in poplavljeni objekti, podrta drevesa, nanosi mulja in peska … so posledica včerajšnjega popoldanskega neurja z močnim vetrom in dežjem na območju celotne občine Šmarje pri Jelšah, Savinjska regija. Od 15. ure popoldan do polnoči je bilo na terenu približno 120 gasilcev operativnih enot vseh sedmih prostovoljnih gasilskih društev. Gasilci so posredovali na 60 krajih in med drugim s folijo prekrili razkrite objekte, odstranili podprta drevesa, pomagali pri odstranjevanju nanosov in čiščenju cestnih in drugih javnih površin.
V sodelovanju z izvajalci letnega vzdrževanja cest danes nadaljujemo s čiščenjem cestne infrastrukture, propustov, jaškov, muld, rešetk ter popravilom bankin. Intenzivno nadaljujemo z uresničevanjem protipoplavnih ukrepov, sploh za naselje Šmarje pri Jelšah. Izdelana je projektna dokumentacija za prestavitev potoka izpod Barbare. Začetek izvedbe je predviden v jeseni, a bo s tem le delno urejen potok. Za najbolj problematičen del struge, ki teče pod površjem (ploščadjo pred kulturnim domom), je v pripravi projektna dokumentacija za izvedbo novega kanala. Po njem se bodo vode izpod Barbare odtekale v Šmarski potok. S tem bi poleg drugih nevšečnosti odpravili tudi v zadnjem času pogosto zalivanje središča naselja. Projekt s potrebnimi soglasji bo končan do konca leta.
Na območju od vrtca do Mavrinovega mostu je izdelan idejni projekt gradnje protipoplavnih zidov vzdolž struge potoka. Pred izvedbo je treba projekt uskladiti s pristojno vodarsko službo, ki bo k predlagani rešitvi morala dati svoje soglasje. Za učinkovito zaščito osrednjega dela naselja pred visokimi vodami bo treba razmisliti še o povišanju obstoječe zidane struge potoka in gradnji novega  mostu pri Mavrinu.
Za celovito in trajno rešitev zagotavljanja poplavne varnosti naselja pa bo treba visoke vode zadržati na pritokih, ki iz obširnega zaledja pritečejo v šmarsko dolino. Za začetek teh aktivnosti se župan dogovarja s pristojnimi službami za sestanek na Direkciji za vode.

Fotogalerijo si lahko pogledate na tej POVEZAVI

VIR:SMARJE.SI – Fotografije: arhiv občine in PGD Šmarje pri Jelšah

HVALA, DA NAS BERETE 🙂

Prijazno vas vabimo, da se pridružite tudi naši Facebook strani.