OBČINE SAVINJSKE REGIJE

Podpis aneksa k pogodbi o financiranju javne gasilske službe, Gornji Grad, Savinjska regija

  1. 01 .2023, so bili pri županu predsednik Gasilske zveze Zgornje Savinjske doline Žuntar Janko, poveljnik občinskega poveljstva Stenšak Branko ter predsedniki in poveljniki vseh treh prostovoljnih gasilskih društev v občini Gornji Grad, Savinjska regija. Namen sestanka je bil podpis aneksa k pogodbi o financiranju javne gasilske službe za leto 2023.

Pogodbe o delovanju, vseh treh prostovoljnih gasilskih društev v občini Gornji Grad, so podpisane. S podpisom pogodb je z gasilskimi društvi usklajena in dogovorjena razdelitev požarne takse ter financiranje osnovnih sredstev in večjih naložb. PGD Bočna je z investicijami zaključila v letu 2022. PGD Nova Štifta bo v letošnjem letu, skladno s podpisanim aneksom o sofinanciranju javne gasilske službe, kupilo gasilski tovornjak UNIMOG. PGD Gornji Grad pa je v postopku odkupa zemljišča za novi gasilski dom na območju Podsmrečja, kjer se izvaja nov OPPN.

Dokumenti, priloge  Prenesi kategorijo dokumentov

 

vir: gorni-grad.si