SLOVENIJA

Svet županov premogovnih regij, Savinjska regija

Na delovnem srečanju so se včeraj sestali župani premogovnih regij SAŠA in Zasavja ter predstavniki razvojnih agencij obeh regij. Želeli so izmenjati izkušnje, se seznaniti s stanjem na področju prestrukturiranja regij in izvajanja mehanizmov Sklada za pravičen prehod ter se seznaniti z vlogo Centra za pravičen prehod. Ta se ustanavlja znotraj regijskih razvojnih agencij in ne bo samostojna pravna oseba. Župani so izpostavili, da mora Center nuditi pomoč in podporo občinam in gospodarstvu pri črpanju sredstev in ne sme biti obratno. Župan Občine Šoštanj Boris Goličnik je poudaril, da morajo biti v tem Centru zaposleni ljudje, ki so strokovnjaki na svojem področju, ki dobro poznajo lokalno skupnost in z njo tudi »dihajo«.

V marcu bodo potrjena merila za izvajanje operacij, katerim bodo sledili razpisi ministrstva. Prvi pozivi so napovedani v sredini letošnjega leta, zato morajo biti upravičenci na to pripravljeni.

Skupni cilj je, da občine uspejo počrpati sredstva Sklada in da bodo projekti izvedeni.

 

vir: sostanj.si