ZANIMIVOSTI

V veljavo stopil novi Zakon o varstvu osebnih podatkov

28.januarja 2023 bomo obeležili evropski dan varstva osebnih podatkov, katerega je Svet Evrope ob podpori Evropske komisije razglasil leta 2007. Po dolgotrajnem postopku priprave novega zakona pa je včeraj pri nas v veljavo stopil novi Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Le-ta Informacijskemu pooblaščencu daje potrebna pooblastila za nadzor nad izvajanjem varovanja človekove pravice do varstva osebnih podatkov iz 38. člena Ustave Republike Slovenije.

Jutri bomo obeležili evropski dan varstva osebnih podatkov, katerega je Svet Evrope ob podpori Evropske komisije razglasil leta 2007. Po dolgotrajnem postopku priprave novega zakona pa je včeraj  pri nas v veljavo stopil novi Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Le-ta Informacijskemu pooblaščencu daje potrebna pooblastila za nadzor nad izvajanjem varovanja človekove pravice do varstva osebnih podatkov iz 38. člena Ustave Republike Slovenije.

Ob tej priložnosti se danes odvija več izobraževanj in dogodkov, na katerih sodelujejo tudi predstavniki Ministrstva za pravosodje, ki so predstavili novosti, ki jih prinaša novi zakon, in podali pojasnila o posameznih določbah zakona. Mag. Nina Koželj, generalna direktorica Direktorata za kaznovalno pravo in človekove pravice, je na slavnostni obeležitvi evropskega Dneva varstva osebnih podatkov v Hiši Evropske unije, v organizaciji Informacijskega pooblaščenca, izpostavila priložnosti, ki jih prinaša novi zakon, ter pojasnila, da je besedilo zakona pripravljeno v tesnem sodelovanju z deležniki: »Praksa pa bo pokazala ali bo posamezne obdelave osebnih podatkov potrebno dodatno omejiti ali pa sprostiti,« je še dodala. Udeleženci dogodka so zakon pozdravili in povedali, da se intenzivno pripravljajo na njegovo implementacijo v praksi.

Peter Pavlin z Ministrstva za pravosodje pa je na predavanju na strokovnem seminarju z naslovom »Kaj prinaša ZVOP«, v organizaciji GV Založbe, poudaril predvsem pomen 38. člena Ustave – človekova pravica do zagotovljenega varstva osebnih podatkov – in zakonitosti obdelave osebnih podatkov, ter razmerje do splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

Ob tej priložnosti pa smo si izposodili misel pokojnega prof. dr. Lovra Šturma, prvega strokovnjaka za varstvo osebnih podatkov v Sloveniji in avtorja bistvenega dela vsebine 38. člena Ustave, ki je  že davnega leta 1970 v članku »Poseg v osebno življenje« v časniku Delo v ospredje postavil človeka in njegove pravice in povezano zahtevo po zakonitosti posegov: »Vendar se moramo zavedati, da elektronski računalniki ne morejo postati sami sebi namen. To, kar potrebujemo, je modernizacija javne uprave, elektronski računalniki pa so samo sredstvo za dosego tega cilja.«

Peter Pavlin za govorniškim pultom med predavanjem
 
 
vir: gov.si