Podpisali pogodbo o sofinanciranju projekta Izgradnja severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce - savinjska.info

Podpisali pogodbo o sofinanciranju projekta Izgradnja severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce

Celje, Savinjska regija, 13. maj 2020 – Mestna občina Celje in Ministrstvo za infrastrukturo sta podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta Izgradnja severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce iz sredstev evropske kohezijske politike. V skladu s to pogodbo bo občina v letu 2020 in 2021 od ministrstva prejela 504.531 evrov iz evropske kohezijske politike. Gre za sredstva iz proračuna Evropske unije in proračuna Republike Slovenije (slovenska udeležba). Ostali denar smo zagotovili v občinskih proračunih za leti 2020 in 2021. Vrednost projekta  znaša nekaj manj kot 1,4 milijona evrov.
S projektom Izgradnja severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce smo začeli lani jeseni. Za 493,5 metra dolgo severno vezno ceste smo zgradili nasip, ob katerem se zdaj gradi vsa potrebna komunalna infrastruktura. Ker je nasip relativno visok in leži na slabo nosilnem območju, smo ga morali dobro utrditi. Vgradili smo plošče, s pomočjo katerih spremljamo, za koliko se nasip poseda. Ko bodo tako imenovani posedki v normalnih okvirih, bomo začeli z asfaltiranjem.
Vse moči so trenutno usmerjene v gradnjo krožišča, ki bo severno vezno cesto povezoval s Cesto na Ostrožno. Tako kot na celotni trasi severne vezne ceste je bilo potrebno tudi na tem nasipu, kjer gradimo krožišče, teren dobro utrditi. To je nujno, da bo cesta kakovostno zgrajena. Sprva smo načrtovali, da bi križanje severne vezne ceste in Ceste v Lokrovec omogočili z izgradnjo krožišča, potem pa smo se odločili za spremembo projekta. Namesto križišča bomo zgradili krožišče. S tem bomo na tem območju umirili promet, hkrati pa zagotovili večjo prometno varnost in večjo pretočnost. Trenutno pripravljamo projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Kot je že znano, bomo ob trasi obeh odsekov cest uredili pripadajočo infrastrukturo za kolesarje in pešce ter namestili dve avtobusni postajališči za vzpostavitev mestnega potniškega prometa.
V sklopu projekta sočasno z drugimi deli urejamo odvodnjavanje, javno razsvetljavo, plinovod in telekomunikacijsko omrežje. Predvidoma spomladi prihodnje leto bomo postavili še promocijske table, urbano opremo in zasadili okoli 100 dreves. Kljub temu, da je moral izvajalec gradbenih del (VOC Celje, d. o. o.) gradbišče zaradi epidemije za nekaj časa zapreti (od 23. marca do 4. maja),  bo projekt končan v skladu s terminskim načrtom, torej v maju prihodnje leto.
Severna vezna cesta bo za naše mesto velika pridobitev. Zagotovila bo najkrajšo povezavo med Novo vasjo in Ostrožnim ter bistveno razbremenila promet v bližnjih stanovanjskih naseljih. Ustrezna prometna infrastruktura na tem območju je zelo pomembna tudi zaradi izgradnje nove stanovanjske soseske v Dečkovem naselju.