Polzelani zmagovalci kviza mladi in kmetijstvo, Savinjska regija

Društvo podeželske mladine Spodnje Savinjske doline (DPM) je v soorganizaciji s Kmetijsko-gozdarskim zavodom Celje v dvorani Kmetijske zadruge Petrovče v soboto, 9. marca pripravilo najprej društveni kviz Mladi in kmetijstvo, nato pa letno skupščino društva.

Za letošnji kviz so bile izbrane naslednje teme: turistične kmetije,  natančno kmetijstvo in   pridelava vrtnin v rastlinjaku s poudarkom na hidroponiki. Prvo mesto je osvojila  prva ekipa DPM Polzela (David Fonda, Primož Stražar, Mark Likeb), drugo mesto, druga ekipa DPM Polzela (Angelika Vasle, Matic Cmerešek, Erik Cvetko), tretje mesto ekipa DPM Braslovče(Luka Rožič Plazovnik, Miha Mahor, Barbara Užmah) in četrto mesto ekipa DPM Petrovče(Špela Razboršek, Patricija Halužan, Janja Žagar). Regijskega tekmovanja, ki bo v organizacij DPM Tabor, se bo udeležila prva ekipa DPM Polzela 30. marca, gostitelji državnega kviza pa bodo kot lanski zmagovalci DPM Spodnje Savinjske doline in bo 13. aprila v Žalcu.
Na skupščini je o delu lani in načrtih za letos  govoril predsednik Blaž Jele.. Poudaril je, da DPM Savinjske doline združuje vse mlade s podeželja, tako tiste iz kmečkih družin, kot tiste, ki se šolajo in zaposlujejo izven kmetijstva, šteje pa več kot 200 članov. V letu 2018 so sodelovali na prireditvah v dolini, na kmetijskem sejmu v Gornji Radgoni, skrbeli za predstavitveni nasad hmelja v Žalcu, se izobraževali, družili ob športnih aktivnostih, organizirali strokovne ekskurzije po Sloveniji in v tujini, uspešno organizirali regijski kviz Mladi in kmetijstvo, zmagali na državnem kvizu, se udeležili regijskih in državnih kmečkih iger,… Letos bodo nadaljevali z aktivnostmi na vseh področjih, najprej pa sedaj vse moči usmerjajo v organizacijo državnega kviza Mladi in kmetijstvo, ki bo 13. aprila v Žalcu, Savinjska regija.
Tone Tavčer

Na sliki 1: Prva ekipa DPD Polzela, zmagovalka kviza v Petrovčah.
Na sliki 2: Del udeležencev letne skupščine.