OBČINE SAVINJSKE REGIJE

Popolna zapora državne ceste Sestre Logar – Pavličevo sedlo, Solčava, Savinjska regija

S strani Direkcije RS za infrastrukturo, smo prejeli obvestilo, da bo v času

od 21. 11. 2023 do 5. 1. 2023, med 7:30 in 14:00 uro

potekala popolna zapora ceste Sestre Logar – Pavličevo sedlo, (na odseku od Kapele Kristusa kralja do križišča proti Pavličevem sedlu in Žibovtu).  

Zapora je potrebna zaradi sanacijskih del, in sicer odstranitev grmičevja in dreves, panjev, preperine, demontaže obstoječe mreže, namestitev  zaščitnih mrež in namestitev protierozijske zaščite položene pod zaščitno mrežo.

Izvajalec bo poskušal v času zapore občasno omogočiti dostop skozi gradbišče – velja za morebitne stanovalce in ne za tranzit. Za ostale bo v času popolne zapore obvoz voden po cesti na relaciji Matkov Kot-Podolševa-Solčava in obratno. Izven delovnega časa bo omogočen dvosmerni promet po državni cesti. V času zimske prekinitve del bo popolna zapora umaknjena in se bo omogočil nemoten dvosmerni promet.

 

vir: solcava.si