SLOVENIJA

Pričetek delovanja ambulant za neopredeljene zavarovane osebe

V prihodnjih dneh bodo pri javnih zdravstvenih zavodih, kjer zaradi pomanjkanja zdravnikov izbira splošnega osebnega zdravnika ni mogoča, začeli vzpostavljati ambulante za neopredeljene zavarovane osebe.

Gre za začasen ukrep, ki naj bi veljal do 31. decembra 2024 z možnostjo podaljšanja. Zavarovana oseba, ki je stara nad 19 let in nima izbranega osebnega zdravnika v splošni dejavnosti, potrebuje pa zdravstvene storitve ali druge pravice (na primer “bolniški stalež”, recept za zdravilo, naročilnico za medicinski pripomoček), se bo zglasila v tej ambulanti. Praviloma se zavarovana oseba zglasi v ambulanti za neopredeljene v tistem Zdravstvenem domu, kjer je imela izbranega osebnega zdravnika, saj je tam tudi vsa njena zdravstvena dokumentacija.

Za termin v ambulanti se lahko naroči elektronsko, prek elektronske pošte ali spletnih strani javnega zavoda, telefonsko ali osebno. Ko bo prvič uveljavljala omenjene storitve, bo hkrati podpisala tudi ustrezno listino o izbiri te ambulante (in ne tudi zdravnika). Zavarovana oseba torej izbira ambulanto in ne zdravnika, zato ni predvideno, da bi hodila v ambulanto zgolj zaradi podpisa listine, če hkrati ne potrebuje zdravstvenih in drugih storitev.

Število zavarovanih oseb, ki bodo lahko uveljavljale storitve v teh ambulantah, ni omejeno, kar je tudi razlog, da vnaprejšnji podpis listine ni smiseln.

Javni zavodi bodo na spletnih straneh objavili kontaktne podatke svojih ambulant za neopredeljene, na portalu Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Ministrstva za zdravje pa je objavljen skupni seznam ambulant za neopredeljene z obsegom programa splošne oziroma družinske medicine.

 

vir: gov.si