OBČINE SAVINJSKE REGIJE

Pridobljeno uporabno dovoljenje za tretji in četrti večstanovanjski objekt v stanovanjski soseski Dečkovo naselje – DN 10

Celje, 23. junij 2022 – Družba Nepremičnine Celje, ki skupaj z Mestno občino Celje, Savinjska regija, izvaja projekt Stanovanjska soseska Dečkovo naselje – DN 10 je 3. novembra pridobila pravnomočno uporabno dovoljenje za tretji in četrti večstanovanjski objekt na Singenski ulici. 

S pridobitvijo uporabnega dovoljenja bo za vselitev na voljo 46 novih javnih najemnih stanovanj. Ključe novim najemnikom bo družba pričela podeljevati predvidoma v drugi polovici meseca decembra. 

Preostala dva izmed šestih večstanovanjskih objektov bosta za vselitev pripravljena meseca februarja prihodnje leto, s čimer bo zaključen skupni projekt Mestne občine Celje in družbe Nepremičnine Celje, katerega vrednost je kar 16,8 milijona evrov. Od tega bosta Mestna občina Celje in Nepremičnine Celje skupaj pridobila 5,8 milijona evrov evropskega sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Mestna občina Celje je izvedla  komunalno ureditev zemljišča v vrednosti 1,4 milijona evrov. 
Ker izgradnja tovrstne soseske predstavlja velik finančni zalogaj, je soseska poleg lastnih sredstev družbe in Mestne občine Celje, nepovratnih sredstev iz ESRR, pridobila tudi namenska dolgoročna posojila Stanovanjskega sklada RS in Sklada skladov SID Banke, s čimer ta projekt predstavlja tudi nov prototip financiranja izgradnje javnih najemnih stanovanj v Sloveniji. 
Revitalizacijo Dečkovega naselja z izgradnjo soseske Dečkovo naselje 10 smo kot enega od ključnih projektov navedli v izvedbenem načrtu Trajnostne urbane strategije Mestne občine Celje, ki je bil sprejet za obdobje 2015-2030.

Dekovo naselje Singenska ulica