Prihaja elektronski bolniški list - nič več čakanja v čakalnicah! - savinjska.info

Prihaja elektronski bolniški list – nič več čakanja v čakalnicah!

Ste morali k zdravniku le zato, da pridobite zdravniški list? Ste naveličani čakanja na bolniški list v ambulanti? Obetajo se spremembe, ki bodo olajšale delo tako zaposlenim v zdravstvu kot tudi bolnikom.

Odsotnost z dela zaradi bolezni, poškodbe in nekaterih drugih primerov (npr. krvodajalska akcija), je delavčeva pravica. Ureja jo Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Glede njenega uresničevanja pa se zakon sklicuje na predpise o zdravstvenem zavarovanju (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZVZZ), Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja ter druge podzakonske akte).

Kadar zdravnik presodi, da delavec ni sposoben opravljati dela v stanju v kakršnem je, je zdravnik tisti, ki določi in dovoli izdajo potrdila za bolniško odsotnost z dela.

Če delavec za čas, ko gre na zdravniški pregled ali v času odsotnosti, dobi potrdilo za bolniško odsotnost, ga mora nemudoma prinesti delodajalcu.


Zavod za zdravstveno zavarovanje pripravlja novost na področju izdajanja bolniškega lista. Novost prinaša razbremenitev tako zaposlenih delavcev v ambulantah kot tudi za bolnike. Dosedanjo potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela v papirni obliki bo zamenjala potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela v elektronski obliki.

V prvi, pilotni, fazi bo še vedno potrebno izdaja papirne oblike. V drugi fazi pa bo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo za delodajalce pripravil rešitev preko portala SPOT. Delodajalci bodo lahko po novem potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela dobili preko portala SPOT. Ostali subjekti pa bodo lahko do teh podatkov dostopali na spletnem portalu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Izbrani osebni zdravniki bodo tako namesto na obrazec podatke o začasni zadržanosti vpisovali v sistem. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa bo nato v sistemu SPOT delodajalcem oz. samostojnim zavezancem omogočil dostop do podatkov o bolniških odsotnostih. Te podatke bo mogoče prenesti tudi v informacijske sisteme za obračun plač. Tako bodo hkrati služili za namen vložitve elektronskih zahtevkov za povračilo nadomestila plače, če nadomestilo plača Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

VIR:DATA.SI(DATA D.O.O.)