Prodaja na domu – ali lahko odstopite od pogodbe?

Kot piše ZVEZA POTROŠNIKOV SLOVENIJE:

“Dedka je pred enim mesecem na domu obiskala akviziterka in ga prepričala, da je podpisal naročilo – prodajno pogodbo za izjemno drago vzmetnico. Na naročilnici – prodajni pogodbi piše, da je rok dobave 14 dni. Do danes vzmetnice še niso dostavili, prav tako dedek ni še ni nič plačal. Dedek je spoznal, da se je prenaglil in bi želel naročilo stornirati. Kaj lahko stori?”

V primeru prodaje na domu gre za t. i. pogodbo, sklenjeno zunaj poslovnih prostorov. V tem primeru ima potrošnik pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Na podlagi 2. odstavka 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) začne v primeru, da je bila sklenjena prodajna pogodba, 14-dnevni odstopni rok teči z dnem, ko potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad blagom.

Vaš dedek vzmetnice še ni prejel, kar pomeni, da 14-dnevni rok za odstop od pogodbe sploh še ni začel teči. Nobene ovire ni, da od pogodbe ne bi mogel odstopiti pred pridobitvijo fizične posesti nad blagom. Dedku zato svetujemo, da nemudoma pisno odstopi od predmetne pogodbe. Če nimate obrazca za odstop od pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov, si lahko pomagate z obrazcem, ki je sestavni del Pravilnika o obrazcih v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov.

Izrecno pa opozarjamo, da so pravila glede odstopa drugačna, kadar je predmet pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov, opravljanje storitev. V teh primerih namreč začne 14-dnevni odstopni rok teči z dnem sklenitve pogodbe.

VIR: ZPS.SIAVTOR: Jana Turk – FOTO:PIXABAY