Prvi s.p. – ko se prvič podate v podjetništvo! - savinjska.info

Prvi s.p. – ko se prvič podate v podjetništvo!

Prvi s.p. pomeni, da se je posameznik odločil, da bo svojo delovno kariero nadaljeval kot samostojni podjetnik. Razlogi, da ustanovi svoj prvi s.p. so različni. Morda se posameznik ukvarja z dolgoletnim hobijem, ki naj bi postal njegova poslovna priložnost, morda se mu je zaključilo delovno razmerje in želi zato ustanoviti svoj prvi s.p. ali pa se je na razgovoru s potencialnim delodajalcem dogovoril, da sodelovanje s podjetjem začne kot s.p. in zato odpira svoj prvi s.p..

Prvi s.p. in postopek registracije

Postopek registracije s.p. lahko opravite na naši DATA točki SPOT registracije. Na postopek na SPOT (VEM) točko, mora bodoči podjetnik prinesti:

  1. Osebni dokument
  2. Svojo davčno številko
  3. Overjeno Izjavo lastnika objekta, kjer bo poslovni naslov podjetja, če podjetnik sam ni lastnik ali solastnik objekta (stanovanja). V kolikor ste lastnik ali vsaj solastnik objekta/stanovanja, Izjave ne potrebujete.

Referent SPOT (VEM) točke vas vodi skozi postopek in skupaj z njim pri registraciji  s.p. izpolnita prijavo podatkov za AJPES (register podjetij), prijavo podatkov za FURS (davčni podatki) in prijavo v zdravstveno zavarovanje (M1). Podpišete obrazce in referent jih elektronsko pošlje na omenjene institucije. Sklep o registraciji podjetja prejmete po pošti na naslov s.p., naslednji dan od datuma, ki ste ga postavili za registracijo podjetja, ko ste bili na postopku na SPOT (VEM) točki. S tem sklepom, ki vam ga pošlje AJPES, nato na banki odpirate račun za namene poslovanja  s.p.. Po pošti nato dobite tudi Potrdilo o prijavi v zavarovanje, ki vam ga pošlje Zavod za zdravstveno zavarovanje.


Prvi s.p. in ugodnosti glede prispevkov za socialno zavarovanje

Prvi s.p. pomeni, da takemu podjetniku pripada olajšava pri plačevanju prispevkov. Prvo leto poslovanja uveljavlja  50% nižje pokojninske prispevke znotraj socialnih prispevkov, drugo leto poslovanja so ti prispevki nižji 30%. Tako boste lahko za prispevke prvo leto poslovanja plačevali 273,86 EUR/mesečno namesto 401,98 EUR/mesečno, kolikor znašajo redni prispevki brez olajšav.

 

VIR: DATA.SI