Za iskanje najugodnejšega stanovanjskega posojila si vzemite čas - savinjska.info

Za iskanje najugodnejšega stanovanjskega posojila si vzemite čas

Nakup novega doma vključuje veliko odločitev, ena pomembnejših je izbira ustreznega (dolgoročnega) financiranja. Tako kot novo stanovanje ima tudi posojilo svojo ceno, ki bo prispevala pomemben delež k skupnim stroškom nakupa vašega novega doma.

Nakup stanovanja ali hiše je za večino velik projekt, ki ga je treba natančno načrtovati in v iskanje primernega doma vložiti veliko časa, preden se dokončno odločite za nakup. Podobno je treba pristopiti tudi k iskanju stanovanjskega posojila, ki je pogosto največja finančna obveznost, ki jo boste prevzeli v življenju.

Odločitev o tem, katero stanovanjsko posojilo je najprimernejše, je odvisna od vaših osebnih okoliščin in potreb. Posojila ne gre presojati zgolj glede na obrestno mero, čeprav je cena posojila eden od ključnih dejavnikov pri odločanju.

Obrestna mera ima na skupne stroške stanovanjskega posojila največji vpliv – višja kot je obrestna mera, večja bo mesečna obveznost in večji bo skupni znesek, ki ga boste plačali v času trajanja posojila.

Trenutne obrestne mere za stanovanjska posojila so povsod razmeroma nizke, vendar so pri nekaterih bankah ugodnejše kot pri drugih. Čeprav razlika med ponudbami različnih bank na prvi pogled morda ni velika, lahko pri večjih zneskih že desetinka odstotka manj pomeni velik prihranek v celotni dobi odplačevanja. Vsekakor se splača ustrezno pripraviti in najem stanovanjskega posojila skrbno načrtovati.

za iskanje kredita si vzemite cas3

Hitro primerjavo ponudnikov opravite prek spleta

Čeprav pri iskanju financiranja večinoma najprej pomislite na svojo banko, pa morda ta vaše “zvestobe” ne bo vedno nagradila z najboljšo ponudbo za posojilo. Tudi na razna oglasna sporočila drugih ponudnikov se ne zanašajte preveč. Te informacije so lahko koristne, a ne pozabite, da gre za marketinške materiale, ki so zasnovani tako, da je ponudba videti čim bolj privlačna.

Posojila, ki jih banke oglašujejo kot akcijska, najboljša ali izredno ugodna, niso nujno najugodnejša za vas. Mamljive ponudbe v oglasih večinoma ne razkrijejo prave cene kredita, do nje se boste morali prebiti z natančnim raziskovanjem vseh pogojev, v večini primerov bo potreben tudi temeljit pogovor z bančnim svetovalcem, bodisi po telefonu bodisi osebno v bančni poslovalnici.

Prvi korak pri iskanju stanovanjskega posojila je najbolje narediti na spletnih straneh ponudnikov, pri iskanju vam je lahko v pomoč tudi naš primerjalnik stanovanjskih kreditov. Preden pa začnete primerjati cene, se pozanimajte o ključnih lastnostih in pogojih stanovanjskih posojil, ki jih ponujajo posojilodajalci, in ne pozabite, da pri posojilih ne gre le za višino obrestne mere.

Kaj je pomembno pri odločitvi o izbiri posojila?

Na odločitev o izbiri posojila, ki bo ustrezalo vašim finančnim potrebam in okoliščinam, lahko vplivajo še drugi dejavniki, kot so vrsta obrestne mere, časovni okvir in način koriščenja sredstev posojila, stroški za odobritev posojila in njegovo morebitno delno ali celotno predčasno odplačilo.

Pri tehtanju cene posojila je torej pomembno, da preverite skupne stroške posojila v času njegovega trajanja, zato v primerjavi upoštevajte stopnjo efektivne obrestne mere (EOM), ki poleg obrestne mere vključuje še druge stroške. Tudi efektivna obrestna mera je prikazana kot odstotek izposojenega zneska in je sestavni del vsakega informativnega izračuna za posojilo.

Pri stanovanjskem kreditu z 2,5-odstotno izhodiščno obrestno mero in 20-letno dobo vračila lahko že desetinka obrestne mere manj prinese velik prihranek.

za iskanje naj stan posojila si vzemite cas graf

Naredite ožji izbor ponudnikov 

Priporočamo, da na podlagi spletne analize naredite ožji izbor ponudnikov in oblikujete seznam treh do petih bank z najnižjo efektivno obrestno mero posojila, vključno z vašo banko. Pri tem bodite pozorni, da so posojila med seboj primerljiva, z enakim zneskom, enako dobo odplačevanja in z enako vrsto obrestne mere, ki je lahko fiksna ali spremenljiva. Nekatere banke ponujajo tudi posojila s kombinirano obrestno mero, pri kateri posojilojemalec za del posojila plača obresti po fiksni obrestni meri, del posojila pa se obračuna po spremenljivi obrestni meri.

Običajno so najugodnejši pogoji na voljo komitentom banke oziroma tistim, ki bodo to postali ob sklenitvi posojila, saj v tem primeru ponudniki računajo na vzpostavitev donosnega odnosa s prodajo dodatnih finančnih produktov in storitev. V primerjavi ponudb zato upoštevajte tudi stroške vodenja osebnega računa.

Pogosto je nižja obrestna mera vezana tudi na sklenitev raznih oblik osebnih zavarovanj, vendar se najprej prepričajte, ali takšno zavarovanje sploh potrebujete, ali so pogoji zavarovanja v skladu z vašimi pričakovanji in ali ga je morda bolje skleniti kot samostojno storitev kje drugje.

za iskanje kredita si vzemite cas4

Obiščite banke in pridobite individualno ponudbo

Opremljeni z informacijami o najboljših izhodiščnih cenah posojil obiščite izbrane ponudnike in jih zaprosite za individualno ponudbo. Z osebnim obiskom se poskusite pogoditi še za kakšno desetinko odstotka obrestne mere manj, soočite jih z ugodnejšo ponudbo konkurenčnih bank, marsikateri posojilodajalec ima nekaj možnosti, da ponudi ugodnejšo obrestno mero.

Če ugotovite, da vaša banka ni povsem konkurenčna, vprašajte za boljšo ponudbo. Če niso pripravljeni ponuditi ugodnejše cene ali če menite, da je znižanje premajhno, je čas za razmislek o zamenjavi banke. Preden pa se odločite za ta korak, preverite vse ključne dejavnike bančnega poslovanja, ki so za vas pomembni, ter preračunajte strošek teh storitev na letni ravni pri sedanji in novi banki.

Poplačilo neodplačanega dela obstoječega posojila 

Obdobje nizkih obrestnih mer in razmeroma poceni stanovanjskih posojil je lahko priložnost za razmislek o poplačilu neodplačanega dela (neugodnega) obstoječega posojila. Za 20-letno stanovanjsko posojilo se trenutne fiksne obrestne mere gibajo v povprečju pod tremi odstotki, pri posojilih s spremenljivo obrestno mero pa se pribitek ob ničelni vrednosti euriborja giblje v povprečju pri manj kot dveh odstotkih.

Za izračun prihranka preverite aktualno ponudbo novih stanovanjskih posojil pri več bankah, začnite pri svojem trenutnem posojilodajalcu. Recimo, da že 10 let odplačujete 25-letno stanovanjsko posojilo s 5-odstotno fiksno obrestno mero, vaš dolg pa je še 100.000 evrov. Če obdržite trenutno posojilo, boste do konca posojila poleg izposojenega zneska plačali še 42.342,85 evra obresti.

Če vzamete novo posojilo v znesku 100.000 evrov na 15 let in s 3-odstotno obrestno mero, s katerim odplačate obstoječega, boste za obresti novega posojila v obdobju do izteka plačali 24.304,70 evra. Prihranek je razlika v obrestni meri med obstoječim in novim posojilom, ki je v opisanem primeru več kot 18.000 evrov, vendar je pri tem treba upoštevati še stroške, ki bodo nastali z najetjem novega kredita, vključno z morebitnimi stroški predčasnega poplačila obstoječega kredita.

Avtor: Marko Tretnjak

 

VIR: ZPS.SIFOTO: ZPS.SI