Roki za dohodnino 2020 v letu 2021 za fizične osebe - savinjska.info

Roki za dohodnino 2020 v letu 2021 za fizične osebe

Roki za dohodnino 2020 se z bliskovitim zaključkom “Corona leta” nevzdržno približujejo!  Od 01.01.2021 se začnejo vrstiti roki za oddajo napovedi, obračunov in poročil fizičnih oseb za preteklo leto. Prejete dohodke morajo napovedati vse fizične osebe same, v kolikor ne prejemajo samo plače ali pokojnine.

Roki za dohodnino 2020 v letu 2021!

 

31. december 2020

Izteče se rok za oddajo zahteve za namenitev dela dohodnine za donacije.

15. januar 2021

Zavezanci morajo v skladu z roki za dohodnino oddati zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka za oddajanje v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov. Najemodajalci lahko namesto normiranih stroškov v višini 15 odstotkov namreč uveljavljate dejanske stroške vzdrževanja premoženja.

5. februar 2021

Rok za oddajo vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane. Sem sodijo otroci, zakonci ali zunajzakonski partner, razvezani zakonec zavezanca, starši oziroma posvojitelji zavezanca in drugi člani kmečkega gospodinjstva. Za 2020 znaša olajšava za prvega vzdrževanega otroka 2.436,92 evra.

Ta dan je tudi rok za oddajo zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja zaradi dejanskih stroškov. Gre za zmanjšanje davčne osnove pri delu preko pogodb avtorskega in civilnega prava za stroške prevoza na delo in iz dela, službenih poti in nočitev.

28. februar 2021

Izteče se rok za napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem.

Izteče se rok za napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah.

Prav tako se na ta dan izteče rok za napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev, deležev in kuponov. Prav tako se na ta dan izteče rok za napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov. Fizične osebe, ki so prejele dividende od družb izven Slovenije, morajo oddati do tega roka oddati napoved dohodnine od dividend.

 

31. marec 2021

Izteče se rok za oddajo Davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Tako imenovan davčni obračun samostojnih podjetnikov se odda za preteklo leto. Obveznost oddaje imajo tako normirani SP-ji kot ostali, ki vodijo poslovne knjiga skladno s SRS.

15. junij 2021

To je datum, do katerega morajo vse fizične osebe, davčni rezidenti Slovenije, , ki so v letu 2020 prejele kakršenkoli dohodek prejeti informativni izračun dohodnine. Prejele ga bodo ne glede na to, ali bodo morale plačati dohodnino ali ne (tudi študentje, kmetje, itn.) oziroma ne glede na znesek dohodka.

 

31. julij 2021

Če zavezanec ne dobi informativnega izračuna dohodnine, je dolžan sam oddati napoved za odmero dohodnine. Zavezanci morajo sami oddati napoved za odmero dohodnine, če izračuna niso prejeli na dom do 15. junija.

Ta dan se izteče tudi rok za oddajo napovedi za dohodke (plača, pokojnina, drugi dohodki) iz tujine, če jih niste napovedali med letom!

 

VIR: DATA.SI