Se vam splača predčasno odplačati kredit? - savinjska.info

Se vam splača predčasno odplačati kredit?

Oktober je mesec varčevanja, eden od možnih prihrankov je tudi poplačilo obstoječega kredita z najemom novega, ugodnejšega.

Obrestne mere se s časom spreminjajo, zato je – še posebej pri dolgoročnih stanovanjskih kreditih – mogoče doseči prihranke z “zamenjavo” kredita. Če ste kredit najeli v času visokih obrestnih mer, lahko z najemmom novega kredita, z nižjo obrestno mero, poplačate obstoječega in v prihodnje plačujete manj obresti. S tem si lahko zmanjšate mesečni obrok, skrajšate dobo odplačevanj, ali oboje.

Za primerjavo morate imeti podatke o svojem obstoječem kreditu in njegovem trenutnem stanju:

 • koliko glavnice je še neodplačane – preostanek dolga
 • število neodplačanih anuitet – koliko mesecnih obrokov vam je še ostalo
 • obrestna mera
 • mesečni stroški, na primer vodenje kredita.

Potrebujete tudi podatke o kreditu, ki bi ga najeli za odplačilo obstoječega:

 • znesek kredita, to je znesek neodplačane glavnice
 • obrestna mera
 • število mesečnih anuitet
 • stroški odobritve kredita
 • stroški zavarovanja
 • drugi stroški ob odobritvi
 • mesečni stroški

Pri banki, kjer odplačujete kredit dobite tudi informacijo o tem, kakšni so:


 • stroški predčasnega odplačila kredita, ki so zakonsko omejeni.

Primerjati morate torej obstoječi kredit in njegove stroške s celotnimi stroški najema novega kredita. Če so prvi občutni višji od drugih, je smiselno kredit predčasno odplačati z novim. Pri tem bodite pozorni, kako vam bo banka v primeru predčasnega odplačila kredita zmanjšala obresti in tudi druge stroške, ki ste jih za celotno dobo v naprej plačali ob odobritvi kredita.

Da ne boste računali “peš”, potrebne podatke vnesite v spletni kalkulator Izračunajte, ali se vam splača predčasno odplačati kredit.

Omenimo še, da lahko nov kredit najamete pri drugi banki in ne le pri tisti, kjer imate trenutno najet kredit.

 je dolg lahko darilo logoJavno službo Obveščanja in izobraževanja potrošnikov sofinancira Ministrstvo RS za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

VIR: ZPS.SIFOTO: ZPS.SI