Trajnostni razvoj - savinjska.info

Trajnostni razvoj

Trajnostni razvoj lahko podjetja vključijo v svoje poslovne procese, storitve in izdelke. S tem poskrbijo, da je trajnostni razvoj eden ključnih sestavnih delov strateške usmeritve podjetja. Ne glede na to ali imate ustanovljen d.o.o. ali s.p., na ta način pripomorete k ohranjanju čiste narave in okolja.

Kaj je trajnostni razvoj

Trajnostni razvoj kot cilj se je sprva pojavil na področju varovanja okolja, zaščite narave in naravnih virov. Kasneje se je razumevanje koncepta razširilo na področje gospodarstva in na socialno področje. Kazalo napredka skozi paradigmo trajnostnega razvoja merimo torej na vseh treh področjih. Trajnostni razvoj govori tudi o nujnosti ohranjanja zdravega okolja in naravnih virov za prihodnje generacije.

Sredstva, namenjena za trajnostni razvoj

Trajnostni razvoj Vlada RS vzpodbuja s finančno podporo, namenjeno planinski in rekreacijski infrastrukturi. Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko bo nudila finančno podporo za »Javni razpis za podporo planinski in rekreacijski infrastrukturi«. Za javni razpis v višini 5 milijonov evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 4,5 milijona evrov.


Kaj bo predmet investicije v trajnostni razvoj

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij za povečanje snovne in energetske učinkovitosti ter rabe obnovljivih virov energije v planinskih kočah, zavetiščih, bivakih in planinskih učnih središčih. Namen javnega razpisa je spodbuditi poslovanje, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja, zmanjšati rabo energije in snovi ter spodbuditi ukrepe za rabo obnovljivih virov energije v planinskih objektih.

Kdo se lahko prijavi na razpis

Na razpis se bodo lahko prijavili lastniki ali najemniki planinskih objektov, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in uvajajo ukrepe za učinkovito ravnanje z viri.

Objava razpisa

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo razpis objavilo predvidoma v petek, 9. aprila 2021.

 

VIR: DATA.SI