Sklep o višini odobrenih finančnih sredstev, Podčetrtek, Savinjska regija

Na podlagi 48. člena Statuta Občine Podčetrtek, Savinjska regija, (Uradni list RS, št. 43/2018 – UPB) in 10. člena pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Podčetrtek za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 48/2015) ter izvedenega javnega razpisa za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Podčetrtek v letu 2019, se izdaja naslednji

 

VIR:PODCETRTEK.EU