Sodelovanje za lokalni napredek in večjo blaginjo, Šmarje pri Jelšah, Savinjska regija

Župan Matija Čakš je podpisal pismo o nameri med Klubom slovenskih podjetnikov (SBC) in občinami, s katerim se je Občina Šmarje pri Jelšah zavezala medsebojnemu sodelovanju in iskanju rešitev za razvoj, večjo blaginjo, lokalni napredek in krepitev policentričnega razvoja države. Pismo o nameri je prejšnji teden podpisalo 16 županov, prisotnih na dogodku v Celju.

SBC po slovenskih regijah vzpostavlja partnerstva za razvoj boljšega podjetniškega okolja ter na področju načrtovanja industrijskih in regionalnih projektov. Na dogodku v Celju so med drugim spregovorili o ključnih temah, ki so pomembne za policentrični razvoj lokalnega okolja, spodbujanje podjetništva ter prispevka k napredku družbe in zagotavljanju blaginje. Predstavili so še dobre prakse sodelovanja med podjetniki in lokalnimi skupnostmi ter privabljanja mladih talentov v lokalno okolje.

Na fotografijah: Pismo o nameri sta podpisala župan Matija Čakš in Joc Pečečnik, predsednik Kluba slovenskih podjetnikov. 

 

vir: smarje.si