70 let Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Žalec, Savinjska regija

Simbol Spodnje Savinjske doline je hmelj, ena najprepoznavnejših dejavnosti pa je hmeljarstvo. Pri razvoju hmeljeve rastline imajo veliko zaslug strokovnjaki Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS) s sedežem v središču Savinjske doline, v Žalcu, saj že več kot 70 let skrbijo, da hmeljarji pridelujejo več sort hmelja, ki so ga prav na inštitutu skrbno razvijali in o novih sortah tudi strokovno pomagali hmeljarjem. Prav to je bil razlog, da smo skupaj z Razvojno agencijo Savinja, inštitutom in knjižnico v torek, 21. februarja 2023, v Občinski knjižnici Žalec pripravili skupno prireditev.
 
Davnega leta 1952 so se napredni hmeljarji odločili, da bodo ustanovili svojo institucijo, v kateri bodo združevali vse potrebno znanje za svetovno konkurenčno pridelavo hmelja. V svoji zgodovini je bil inštitut zelo ciljno usmerjen, na začetku predvsem v vsestransko pomoč hmeljarjem, v novejšem času pa tudi drugim kmetijskim sektorjem in pivovarstvu. Strokovno in raziskovalno delo inštituta je predstavila Andreja Čerenak, doktorica biotehnoloških znanosti in znanstvena svetnica. Le malo ljudi ve, katera področja pokrivajo. Hmeljarstvo je bilo vseskozi glavna prioriteta, v novejšem času pa se osredotočajo tudi na druga področja kmetijstva. Predstavila je analize hmelja in vseh proizvodov iz hmelja, pivovarskih surovin in tehnoloških intermediatov, mikrobiološke analize tekočih prehrambnih proizvodov, fizikalno-kemijske analize prehrambnih proizvodov, analize rastlinskih tkiv, določanje pristnosti agroživilskih proizvodov analize vzorcev tal in senzorično ocenjevanje piva. Imajo tudi program izobraževanja v pivovarstvu kot pripravo na nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) za pivovarja oz. pivovarko.
V nadaljevanju je obiskovalcem Barbara Čeh, doktorica kmetijskih znanosti in znanstvena svetnica, predstavila enega izmed pomembnejših projektov, ki ga je vodil IHPS, to je vpeljava krožnega gospodarstva v hmeljarstvo pod okriljem evropskega projekta LIFE BioTHOP; uvedli so bioplastično vrvico, izdelano iz obnovljivih virov, 100-odstotno biorazgradljivo, reciklabilno in kompostabilno na samih kmetijah. Za projekt so dobili več priznanj, po njem pa so prepoznani tudi v tujini.
 
Za obiskovalce je bila zanimiva tudi razstava izdelkov iz hmeljevine, ki so 100-odstotno biorazgradljivi in 100-odstotno kompostabilni: lončki, embalaža za steklenice, vrvica, igralne kocke, papir … Na ogled bo do 4. marca 2023 v Občinski knjižnici Žalec. Prireditev je vodila Tanja Pilih.
Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije za vsestransko uspešno raziskovalno in svetovalno delo čestitamo in verjamemo, da bodo kos tudi novim izzivom v prihodnjih 70 letih.