Soglasno sprejet občinski proračun za leto 2020, Slovenske Konjice, SAVINJSKA REGIJA - savinjska.info

Soglasno sprejet občinski proračun za leto 2020, Slovenske Konjice, SAVINJSKA REGIJA

Tik pred božično-novoletnimi prazniki, v četrtek, 19. decembra lani, je bil na 10. seji Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice, SAVINJSKA REGIJA, soglasno sprejet občinski proračun za leto 2020. Pričenjamo z izvedbo projektov, ki jih v tem letu res ne bo malo.

Junija se bo zaključila rekonstrukcija bazena s pripadajočimi objekti. Stari bazen se je v celoti odstranil ter se bo nadomestil z novim, sodobnim in funkcionalno ustreznejšim objektom.

Na športnem področju se bodo v začetku letošnjega leta končala gradbena dela razsvetljave v Športnem parku Slovenske Konjice, pripravil pa se bo projekt za obnovo spodnjega košarkarskega igrišča.

V občini bomo začeli z izgradnjo sekundarne kanalizacije v aglomeraciji Vešenik. Gre za kanalizacijo ločenega omrežja za neposredno priključevanje porabnikov na posameznem območju na centralno čistilno napravo.

Začela se bo gradnja prizidka Zdravstvenega doma Slovenske Konjice, v katerem bomo pridobili dodatne prostore za splošne in specialistične ambulante.


Za lažjo in varnejšo mobilnost bomo obnavljali lokalne ceste: cesto Preloge-Grušovje-Petelinjek, cesto Slovenske Konjice-Zreče – po trasi stare železnice, cesto Gabrovnik-Sv. Barbara in cesto Sojek-Kamna Gora, lotili pa se bomo tudi obnove avtobusnih postajališč.

V letu 2019 smo s Splošno knjižnico, ki upravlja Žičko kartuzijo, uspeli na razpisu Ministrstva za kulturo za obnovo kulturne dediščine in dobili državna sredstva. Projekt obnove dela zgornjega gospodarskega poslopja Žičke kartuzije je v teku, izvedli se bodo tlaki v pritličju, menjalo stavbno pohištvo, potekala bo sanacija fasade, ureditev drenaže in kanalizacije. Sicer pa Konzervatorski načrt zaobjema celovito obnovo vseh objektov v kompleksu Žičke kartuzije, torej tudi cerkve, ki je pravzaprav najbolj potrebna obnovitvenih del in smo za obnovo le-te pridobili sredstva v državnem proračunu.

Prvič v zgodovini občine pa se bodo v letošnjem letu izvedli tudi nekateri projekti, ki so bili izbrani iz naslova participativnega proračuna. Na podlagi predlogov krajank in krajanov občine Slovenske Konjice bomo postavili otroška igrala, uredili nekatera otroška in druga igrišča.

 

VIR:SLOVENSKEKONJICE.SI