Sprememba v projektu Prijateljstvo – brezplačni prevozi za starejše in gibalno ovirane

Pred tremi leti je Občina Laško začela z uvajanjem projekta Prijateljstvo, to je bil dolgo načrtovan projekt, s katerim je starejšim in gibalno oviranim omogočena večja mobilnost, saj imajo tisti, ki nimajo lastnega prevoza, na voljo brezplačni prevoz. Bodisi za obisk zdravnika, trgovine, pokopališča, javnih ustanov idr.
 
S projektom Občina spodbuja aktivno življenje, vzpostavlja medgeneracijsko sodelovanje, povezovanje in solidarnost.
Brezplačni prevozi so namenjeni starejšim od 65 let, gibalno oviranim občankam in občanom občine Laško, ki nimajo drugih možnosti transporta oziroma nimajo možnosti uporabe javnega prevoza ali je slednji terminsko neustrezen glede na potrebe prosilca prevoza in so načeloma oddaljeni od mestnega ali vaškega jedra več kot en kilometer. Omejitev velja tudi pri osebnem dohodku, in sicer je sedaj prišlo do spremembe v višini prihodka. V projekt se po novem lahko lahko vključijo osebe s prihodkom nižjim od 620 evrov. Vsak posameznik lahko brezplačni prevoz koristi največ 3 krat na mesec.
 
Prevozi se izvajajo zgolj znotraj občine Laško, in sicer ob delavnikih med 7. in 16. uro, ob vikendih in praznikih pa ne. Vse prevoze je potrebno rezervirati najmanj 3 dni vnaprej, saj je potrebno uskladiti potrebe in želje čim večjega števila prevoza željnih.
Prevoze občani rezervirajo na telefonski številki 051 30 50 20, od ponedeljka do četrtka, med 7. in 15. uro, ob petkih pa med 7. in 13. uro, pred tem pa se morajo vsi bodoči uporabniki registrirati na občini Laško oz. poklicati št. 03 733 87 00.
Prevoznik ima urejeno ustrezno zavarovanje potnikov v primeru prometne nesreče.