SLOVENIJA

Štiridnevni delovni teden – večina podjetij ga bo obdržala!


Štiridnevni delovni teden je testno izvajalo 61 podjetij v Združenem kraljestvu. In velika večina podjetij se je odločila, da bo štiridnevni delovni teden še naprej izvajala! Kakšni so še rezultati »testiranja« štiridnevnega delovnega tedna?

V projektu sodelovalo 61 podjetij

V projektu v Združenem kraljestvu je od lanskega poletja sodelovalo 61 podjetij in približno 2900 delavcev. Ti so, kljub temu, da je bil uveden štiridnevni delovni teden, prejemali polno plačo. Po pol leta preizkusnega obdobja je od 61 sodelujočih podjetij kar 56 podjetij štiridnevni delovni teden podaljšalo. Od teh je 18 podjetij štiridnevni delovnik uvedlo za stalno.

Kaj so pokazali rezultati testiranja?

Štiridnevni delovni teden oz. testiranje takšnega načina delovnika je pokazalo pozitivne učinke na zaposlene kot tudi na podjetja. Zaposleni so bili manj utrujeni, imeli manj zdravstvenih težav ter imeli več časa v zasebnem življenju. Produktivnost in zdravje delavcev sta bila boljša. Manj je bilo tudi bolniških staležev (za približno dve tretjini). Noben od 2900 delavcev, ki so bili udeleženi v raziskavi, se ne bi odpovedal štiridnevnemu delovniku. Petnajst odstotkov udeleženih delavcev pa se za noben denar ne bi vrnilo k petdnevnemu delovniku. Štiridnevni delovni teden je pozitivno vplival tudi na podjetja. Prihodki sodelujočih podjetij so se medletno povečali za 35 %, v času projekta za 1,4 odstotka. Tudi odsotnosti z dela so se zmanjšale. Z dveh dni na 0,7 dneva na mesec. Zmanjšala pa se tudi fluktuacija zaposlenih.

Štiridnevni delovni teden tudi v Sloveniji?

Bi lahko štiridnevni delovni teden tudi v Sloveniji kmalu dobil pravno podlago? Napovedane so namreč nekatere spremembe delovnopravne zakonodaje (ZDR-1). Novosti zakonodaje pa bi naj bile pripravljene do marca. Med predlogi naj bi bili skrajšanje polnega delovnega časa, pa tudi dodatek za sobotno delo ter obvezna božičnica.

 

vir: data.si