Temeljni dohodek: ne zamudite rokov za oddajo vloge! - savinjska.info

Temeljni dohodek: ne zamudite rokov za oddajo vloge!

Temeljni dohodek je ukrep pridobitve izredne pomoči v epidemije, ki ga je Vlada Republike Slovenije podaljšala do 31. 3. 2021. Vlogo zanj je potrebno oddati najkasneje do konca marca, na posebni izjavi oziroma obrazcu, ki bo na e-Davkih na voljo od 11. 1. 2021 naprej. Komu temeljni dohodek skladno s sedmim interventnim zakonom (PKP7) pripada?

Temeljni dohodek: kdo lahko odda vlogo zanj?

Mesečni temeljni dohodek pripada:

ki so bili registrirani za opravljanje dejavnosti najmanj od 1. 9. 2020 do uveljavitve Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP). Pogoj je tudi, da dejavnosti zaradi posledic epidemije ne morejo opravljati (ker jih je na primer prizadel Odlok o prepovedi obratovanja) ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu tudi po zaključku epidemije.

Kaj morate storiti, da prejmete mesečni temeljni dohodek?

  • Za pridobitev mesečnega temeljnega dohodka je treba na Finančno upravo Republike Slovenije poslati posebno digitalno ozjavo preko e-Davkov. Izjave ni mogoče vložiti v papirnati obliki.
  • Izjavo lahko oddate samo enkrat (lahko naenkrat odkljukate dohodek za vse tri mesece) ali pa večkrat (v novi izjavi dodate dohodek za posamezen mesec).
  • Izjava bo dostopna predvidoma 11. 1. 2021 na spletnem portalu e-Davki in v mobilni aplikaciji eDavki. Vložiti jo je treba najpozneje do 31. 3. 2021.

Mesečni temeljni dohodek lahko uveljavljate le, če imate poravnane vse zapadle davčne in nedavčne obveznosti na dan vložitve izjave preko e-Davkov.

Koliko znaša mesečni temeljni dohodek?

Mesečni temeljni dohodek za samozaposlene znaša 1100 evrov na mesec.


Izredna pomoč za samozaposlene v kulturi, ki so registrirani v razvidu samozaposlenih v kulturi, znaša 700 evrov na mesec.

Za kmete, ki so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, znaša mesečni temeljni dohodek 940 evrov na mesec.

Kdaj prejmete mesečni temeljni dohodek?

Če oddate vlogo:

  • do 31. 1. 2021 (če bo izjava vložena do tega datuma za januar, bo denar nakazan na transakciji račun (TRR) 10. 2. 2021),
  • od 1. 2. 2021 do 28. 2. 2021 (če bo izjava vložena v tem obdobju za februar ali za januar in februar skupaj, ali samo za januar, bo nakazan denar na TRR do 10. 3. 2021),
  • od 1. 3. 2021 do 31. 3. 2021 (če bo izjava vložena v tem obdobju za marec ali za marec in februar ali za marec in januar ali za vse tri mesece skupaj, bo nakazan denar na TRR 10. 4. 2021).

 

VIR: DATA.SI