Transportna licenca: pogoji za pridobitev so se spremenili! - savinjska.info

Transportna licenca: pogoji za pridobitev so se spremenili!

Transportna licenca je nujno potrebna podjetjem, ki opravljajo prevoze blaga, potnikov in avtotaksi prevoze. Transportna licenca se lahko po novem pridobi pod nekoliko spremenjenimi pogoji. Katerimi?

Se vaše podjetje ukvarja s transportom? Potem gotovo veste, da je za vaše poslovanje transportna licenca obvezna! Vas zanima, kakšne prednosti vam lahko prinese Licenca Skupnosti? Bi jo želeli pridobiti, a ne veste, kako in pod kakšnimi pogoji?

Transportna licenca: kakšni so pogoji za pridobitev?

Transportna licenca se lahko pridobi določenimi pogoji, in sicer morajo podjetja izpolnjevati naslednje kriterije:

 • imeti dober ugled – nekaznovanost,
 • ustrezen finančni položaj,
 • imeti strokovno usposobljeno osebo, ki opravlja naloge upravljavca prevozov,
 • imeti v lasti ali najemu vsaj eno v Republiki Sloveniji registrirano motorno vozilo za posamezno vrsto prevozov (če razmišljate o nakupu, preverite, koliko boste plačali davka na motorna vozila),
 • imeti poravnane davčne obveznosti in prispevke za socialno varnost,
 • izpolnjevati pogoje glede sedeža podjetja (poslovni prostori, oprema, shranjevanje dokumentacije…)

Transportna licenca: spremembe glede poslovnega prostora!

Transportna licenca za transport se lahko po novem pridobi tako, da mora imeti podjetje v Republiki Sloveniji v najemu ali lasti en poslovni prostor.


 • Velikost poslovnega prostora se določa glede na število vozil, ki jih ima registrirane transportno podjetje, ki se mu izdaja transportna licenca.
 • Podjetje mora imeti objavljene uradne ure na vidnem mestu. Te morajo trajati vsaj 6 ur dnevno.
 • V poslovnem prostoru mora podjetje hraniti kadrovske evidence, računovodsko in poslovno dokumentacijo ter dokumentacijo s podatki o času vožnje in počitka ter druge dokumente, povezane z izpolnjevanjem pogojev.

Transportna licenca: za pridobitev rabite upravitelja prevozov!

Transportna licenca za podjetja, ki opravljajo prevozniško dejavnost v Evropski uniji (EU), se lahko pridobi, če podjetje ima strokovno usposobljenega upravljavca prevozov.

Strokovna usposobljenost se preverja na preizkusu znanja, ki je različen glede na to, katere vrste prevozov bo upravljal kandidat za upravljavca prevozov. Če ima upravitelj prevozov spričevalo o opravljenem preizkusu iz druge države EU, mu je to priznano tudi v Sloveniji.

 • Upravitelj prevozov je lahko notranji ali zunanji.
 • Upravitelja prevozov lahko zaposlite v svojem podjetju.
 • Če ste sami upravitelj prevozov in več kot 50% lastnik podjetja, zaposlitev ni potrebna.

 

VIR: DATA.SI