Ukrepi trajnostne mobilnosti v mestu Žalec, Savinjska regija - savinjska.info

Ukrepi trajnostne mobilnosti v mestu Žalec, Savinjska regija

Novinarska konferenca ob zaključku projekta in odprtje pločnika
Žalec, 20. september 2019

V petek, 20. septembra 2019 je občina Žalec, Savinjska regija, uspešno zaključila še en projekt sofinanciran
z evropskimi sredstvi. Pri Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Slovenije v Žalcu je bila pripravljena novinarska konferenca ob zaključku projekta Ukrepi trajnostne mobilnosti v Mestu Žalec. Zbrane je nagovoril župan Občine Žalec Janko Kos, ki je povedal,da je je bil omenjeni projekt sestavljen iz dveh delov. Lani ob istem času prav na dan brez avtomobila je bil predstavljen sistem izposoje javnih koles Kolesce, ki ga je postavilo in z njim upravlja
podjetje Nomago d.o.o. Vrednost tega dela projekta, ki je bil končan novembra lani, z izgradnjo petih postaj v mestu in vzpostavitev sistema je 108.351,19 EUR z DDV.

Na ta dan pa so odprli še drugi del projekta to je pločnik, ki vodi ob cesti Žalskega tabora od Ekomuzeja proti Vrbju v dolžini 400 metrov. Postavili so še javno razsvetljavo, urbano opremo in zasadili drevesa. Pogodbena vrednost tega dela projekta, ki ga je izvajal samostojni podjetnik Sašo Cizej pa znaša 195.760,77 EUR. Dogodka so se med drugim udeležili tudi prvošolci iz I. OŠ Žalec. Dejan, Linda in Luka so skupaj z županom prerezali trak in tako tudi uradno svojemu namenu predali nov pločnik, ki bo bistveno povečal varnost pešcev kar je tudi eden izmed ciljem projekta. Namestnik vodje Urada za gospodarske javne službe Občine Žalec Aleš Uranjek je povedal, da se je sistem izposoje koles v Žalcu dobro prijel, številke pa kažejo na pozitiven trend naraščanja izposoj. V mesecu avgustu je najem v povprečju trajal 28 minut. Najpogostejše relacije, ki jo kolesarji prevozijo je izpred Občine Žalec do Lave oziroma do Dvorane Zlatorog v Celju. Dokaj priljubljena je tudi relacija med avtobusno postajo v Žalcu do Ljubljanske ceste v Celju. V načrtu imajo, da bi sistem razširili še na druge kraje v Občini Žalec.

Ob zaključku novinarske konference so se novinarji, snemalci in fotografi preizkusili v spretnostni vožnji s kolesom in si prislužili vrček za Fontano piv Zeleno zlato. Dan brez avtomobila je tudi letos potekal na Šlandrovem trgu, kjer so se predstavili policisti, gasilci in mestni redarji. Najmlajši so ustvarjali likovne izdelke ter ob animaciji ekipe Centra za krepitev zdravja iz zdravstvenega doma Žalec izvajali razne gibalne vaje. Gremo peš je bil slogan letošnjega evropskega tedna mobilnosti in to so dobesedno vzeli tudi na Občini Žalec. Po službi so v svojo družbo povabili še druge zaposlene v javnih zavodih in ustanovah ter se skupaj odpravili na pohod proti Ribniku Vrbje.

Vrednost projekta Ukrepi trajnostne mobilnosti v mestu Žalec je ob prijavi na razpis znašal 439.437,82 EUR z DDV. Občina Žalec bo iz proračuna prispevala 69,39%, Ministrstvo za infrastrukturo pa 30,61%. Od tega bo 85 odstotni delež pokrila Evropska unija iz Kohezijskega sklada, 15 odstotni delež pa bo prispeval proračun Republike Slovenije.

„Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kohezijskega sklada in Republika Slovenija“

Sporočilo za javnost: ukrepi trajnostne mobilnosti v mestu Žalec več

 

VIR: ZALEC.SI