Umetnost in kulturna dediščina na Konjiškem, Slovenske Konjice, Savinjska regija

Občina Slovenske Konjice, Savinjska regija in še posebej župan Darko Ratajc gojita pomemben odnos do umetnosti in tudi kulturne dediščine našega kraja. Želja po vzpostavitvi muzeja je tako že pred časom privedla do obiska Pokrajinskega muzeja v Mariboru, kjer hranijo več naših kipov svetnikov iz Žičke kartuzije in grbovnih plošč Trebnika.

Prav tako pa je občina že leta 2009 v dar prejela kip konja, ulitega v mavec, delo akademskega kiparja prof. Borisa Kalina. Gre za delovno verzijo odlitka konja kralja Aleksandra, katerega postavitev spomenika v Mariboru naj bi preprečila druga svetovna vojna.

Boris Kalin je študiral kiparstvo v Zagrebu na Akademiji likovnih umetnosti, med letoma 1924 in 1929, pri profesorjih Valdecu, Kršiniću, Ivu Krediću in Meštroviću ter se izpopolnjeval v Parizu in Italiji. Izdelal je več aktov, najbolj znana je celopostavna ženska figura, imenovana Jutro. Med letoma 1945 in 1970 je bil redni profesor za kiparstvo na ljubljanski likovni akademiji (AUU oz. ALU) in dvakrat njen rektor. Izšolal je generacije mlajših kolegov, ki so postali upoštevani ustvarjalci v Evropi. Bil je eden redkih slovenskih kiparjev, ki so obvladali klesanje v kamen, posebej marmor. Leta 1953 je postal redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Trikrat je dobil Prešernovo nagrado (1947, 1948 in 1950), kasneje tudi nagrado Avnoj-a (1971).

Zaradi ohranjanja kulturne dediščine in prenašanja le-te na prihodnje generacije, bo tako občina obnovila mavčni odlitek in kasneje stremela k postavitvi kipa, ki si vsekakor zasluži svoje mesto v zgodovini umetnosti.

 

VIR:SLOVENSKEKONJICE.SI