V Gaberkah uradni začetek gradnje tretje razvojne osi, Velenje, Savinjska regija - savinjska.info

V Gaberkah uradni začetek gradnje tretje razvojne osi, Velenje, Savinjska regija

Včeraj so v Gaberkah simbolno zasadili prvo lopato za začetek gradnje tretje razvojne osi – severni krak. Hitra cesta bo povezala odsek Velenje–Slovenj Gradec. Pričakujemo, da se bo postopek za odsek Velenje–Šentrupert pospešil in da se celotna trasa severnega dela 3. razvojne osi Šentrupert–Velenje–Slovenj Gradec zaključi in odpre istočasno. Realno bi lahko pričakovali zaključek gradnje leta 2025.

»Začetek gradnje predstavlja priložnost za lokalne podjetnike in potencialne investitorje. Prizadevamo si predvsem za nova delovna mesta in za razvoj celotne regije. Pričakujemo pa, da se bo čez leto dni začela tudi gradnja dela hitre ceste med Velenjem in Šentrupertom,« je povedal Peter Dermol, podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Mestne občine Velenje ob veselem dejstvu, da se gradnja dejansko začenja.

Cilj družbe DARS je, da postopki nemoteno tečejo za del Velenje–Šentrupert, in sicer na način, da imajo hkrati s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za odsek Velenje–Braslovče tudi pravnomočno zaključen postopek za izbiro izvajalca gradbenih del. Tako bodo poskušali postopke pospešili, da bo severni del kraka zaključen istočasno.

»Sklop D Gaberke je eden izmed osmih sklopov hitre ceste med Velenjem in Slovenj Gradcem. Pomembno težo temu sklopu daje dejstvo, da se bo zgradila transportna pot do deponije Premogovnika Velenje, po kateri se bodo vozili vsi viški materialov, ki bodo nastali v okviru gradnje na relaciji Velenje–Slovenj Gradec,« je ob včerajšnjem začetku gradnje povedal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Najprej bodo opravili čiščenje terena, posek gozda in nato začeli s prvimi gradbenimi deli (zemeljski izkopi in piloti za temeljenje premostitvenega objekta).

 

 

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

 

VIR: VELENJE.SI