V juniju 2019 je Slovenijo obiskalo skoraj 700.000 turistov.

V juniju 2019 je Slovenijo obiskalo skoraj 700.000 turistov; prenočitev v turističnih nastanitvenih obratih je bilo okoli 1,7 milijona. Tuji turisti so ustvarili 75 % vseh turističnih prenočitev. V primerjavi z junijem 2018 se je število prihodov povečalo za 13 %, število prenočitev pa za 10 %.

Junij 2019 po številu prihodov in prenočitev uspešnejši kot junij 2018
Prihodov domačih turistov je bilo v letošnjem juniju 4 % več, prenočitev pa približno enako kot v juniju 2018, tuji turisti pa so v letošnjem juniju ustvarili 16 % več prihodov in 14 % več prenočitev kot v juniju 2018.

Znatno povečanje prenočitev turistov iz Nemčije
V juniju 2019 so v Sloveniji največ turističnih prenočitev med tujimi turisti ustvarili turisti iz Nemčije (19 %), sledili so jim turisti iz Avstrije (9 %) in nato Italije (6 %). Prenočitev nemških turistov je bilo v letošnjem juniju skoraj 50 % več kot v juniju 2018.

Gorske občine še vedno na prvem mestu
Tudi v juniju 2019 so največ prenočitev beležili v gorskih občinah (538.000 ali 32 %), sledile so obmorske (22 %) in nato zdraviliške občine (18 %). V gorskih občinah je bilo število prenočitev za 22 % večje kot lani v enakem obdobju.

Ljubljana in Piran
Tuji turisti so največkrat prenočili v Ljubljani, Piranu in na Bledu, medtem ko so domači turisti v juniju 2019 največkrat prenočili v občinah Piran in Izola.

Občuten porast prenočitev v kampih
Kampi so se med kategorijami obratov sicer v mesecu juniju 2019 po prenočitvah uvrstili na tretje mesto (prvo so zasedli hoteli, drugo pa zasebne sobe, apartmaji in hiše), vendar so glede na junij 2018 zabeležili največji porast prenočitev (več kot 28 %).

V prvi polovici leta več prihodov in prenočitev
Prihodov domačih turistov je bilo v prvi polovici leta 3 % več, prenočitev pa približno enako kot v enakem obdobju lani; tuji turisti pa so v prvi polovici leta ustvarili 8 % več prihodov in 6 % več prenočitev kot v prvih šestih mesecih leta 2018.

Več podatkov v podatkovni bazi SiStat
Podrobnejši začasni mesečni podatki o prihodih in prenočitvah turistov so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Turistični promet, Slovenija – začasni podatki
Turistični promet, Slovenija – začasni podatki
Vir: SURS
 
 
Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, junij 2019 – začasni podatki
  Prihodi turistov Prenočitve turistov
VI 2019 I–VI 2019 VI 2019
VI 2018
I–VI 2019
I–VI 2018
VI 2019 I–VI 2019 VI 2019
VI 2018
I–VI 2019
I–VI 2018
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj 690.316 2.565.102 113,2 106,4 1.678.879 6.315.814 110,0 104,3
Domači 152.839 733.104 104,1 103,3 428.591 2.014.348 99,7 100,5
Tuji 537.477 1.831.998 116,1 107,8 1.250.288 4.301.466 114,0 106,1
  od tega                
iz Nemčije 89.091 189.090 150,3 113,5 234.797 494.687 148,7 112,0
iz Avstrije 45.705 181.644 134,9 105,6 117.594 460.782 123,4 103,7
iz Italije 39.024 247.757 95,6 102,8 79.046 512.537 94,4 102,8
iz Združenega kraljestva 22.402 60.746 98,5 98,3 64.051 175.600 99,4 99,4
iz Češke 26.338 53.141 117,2 116,5 62.076 136.657 121,2 120,8
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po vrstah turističnih občin in po nastanitvenih obratih, junij 2019 – začasni podatki
  Prihodi turistov Prenočitve turistov
VI 2019 I–VI 2019 VI 2019
VI 2018
I–VI 2019
I–VI 2018
VI 2019 I–VI 2019 VI 2019
VI 2018
I–VI 2019
I–VI 2018
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj 690.316 2.565.102 113,2 106,4 1.678.879 6.315.814 110,0 104,3
Vrste turističnih občin                
  Zdraviliške občine 85.179 479.702 99,0 102,9 294.413 1.572.363 96,8 101,3
  Gorske občine 233.428 706.687 123,1 107,4 537.884 1.705.284 122,4 107,5
  Obmorske občine 120.828 400.356 110,1 104,1 369.416 1.115.148 106,7 102,2
  Ljubljana 113.466 460.088 112,1 111,7 219.870 909.950 111,9 109,0
  Mestne občine 55.012 227.522 112,6 103,0 108.737 479.880 103,5 99,4
  Druge občine 82.403 290.747 111,3 108,5 148.559 533.189 109,7 104,5
Nastanitveni obrati                
  Hoteli 299.459 1.406.887 106,8 104,4 705.317 3.324.267 102,7 101,2
  Zasebne sobe, apartmaji, hiše 138.348 450.522 120,6 129,5 355.169 1.195.982 117,2 132,9
  Kampi   109.830 211.374 128,8 116,0 287.462 547.997 128,2 111,2
  Mladinski hoteli 28.549 94.731 109,5 99,4 53.503 193.037 106,4 97,7
  Apartmajska naselja   13.460 66.486 95,9 59,9 45.784 214.986 97,6 63,2
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki nastanitvene statistike za junij 2019 bodo objavljeni 23. avgusta 2019 v podatkovni bazi SiStat in na spletnih straneh Statističnega urada RS. 

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

 
 
VIR:STAT.SIAVTORJI:Matija Prijatelj, Teja Zupančič – FOTO:STAT.SI