Večgeneracijski center Planet generacij Velenje - savinjska.info

Večgeneracijski center Planet generacij Velenje

Boljši planet za vse generacije

Večgeneracijski center Planet generacij

V Sloveniji so že dobro poznani večgeneracijski centri, lokalna stičišča za srečevanje otrok, mladih, starejših in vseh tistih vmes, ki si želijo širiti svojo socialno mrežo, se še (bolj) vključiti v skupnost, na aktiven način preživljati svoj prosti čas in nekaj narediti za svoje bolj kakovostno življenje. Med 15 večgeneracijskimi centri, ki so v Slovenji zaživeli tudi s pomočjo slabih 7 milijonov evrov evropskih sredstev, je tudi Večgeneracijski center Planet generacij. Ta na območju Velenja, Žalca in Mozirja ponuja številne možnosti za druženje, pridobivanje novih znanj in veščin, spoznavanje novih ljudi in s tem izboljšanje kakovosti vsakdanjega življenja obiskovalcev.

V centru pripravljajo delavnice socialne aktivacije, jezikovne delavnice, počitniške aktivnosti, delavnice razvijanja digitalne pismenosti in športne aktivnosti za starejše, delavnice o izboljšanju komunikacije v družini, svetovalnice, pomagajo priseljencem in invalidom. Center je odprt tudi za neformalno dnevno druženje od ponedeljka do petka na Ljudski univerzi v Velenju.

Del pestrega programa, ki ga izvajajo, bodo predstavili tudi 16. in 17. maja v Velenju v okviru kampanje EU projekt, moj projekt 2019, s katero želijo skupaj s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pokazati, da lahko rezultate projektov evropske kohezijske politike vidimo na vsakem koraku. Med 11. in 18. majem se bo sicer v Sloveniji zvrstilo več kot 100 dogodkov, preko katerih bomo lahko spoznali, da je naš vsakdan boljši in lepši tudi zaradi dobrih projektov, ki smo jih uresničili s pomočjo evropskih sredstev. Več o dogodku in kampanji na eu-skladi.si.

 

VIR:Oglasno sporočilo