Za zaščito vrtčevskih otrok smo sprejeli dodatne ukrepe, Celje, Savinjska regija

Celje, 4. oktober 2019 – Z Ministrstva za okolje in prostor smo v ponedeljek prejeli dopolnitev Protokola ravnanj v povezavi z zdravjem otrok pri igri na otroških igriščih vrtcev, ki ga je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje. Še isti dan smo z ravnateljicami celjskih vrtcev priporočila skrbno preučili in strokovnjake inštituta prosili za dodatna pojasnila. Da bi za obdobje pred sanacijo našli najboljše skupne rešitve in da bi bili otroci čim manj izpostavljeni onesnaženim tlom in prahu, ki se dviga s tal, smo v vrtcih sprejeli dodatne ukrepe.
 
Otroci vseh treh javnih vrtcev se bodo do nadaljnjega igrali samo na tistih delih igrišča, ki ustrezajo dopolnjenim priporočilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Igrali se bodo torej samo na utrjenih površinah oziroma na tistih delih igrišča, kjer lahko poskrbimo za njihovo varno igro. Da otroci ne bi bili prikrajšani, si bodo v vrtcih prizadevali izvajati tudi druge dejavnosti na prostem, kot so denimo sprehodi.  
 
Vsa igrišča javnih vrtcev Mestne občine Celje, Savinjska regija, se za zunanje uporabnike po koncu poslovnega časa vrtcev zaprejo. Doslej je bilo izjema samo vrtčevsko igrišče enote Sonce na Kajuhovi  ulici 5, ki je bilo po zaključku poslovnega časa vrtcev ter ob sobotah, nedeljah in praznikih odprto za zunanje uporabnike. Ker nekateri deli tega igrišča ne ustrezajo priporočilom iz dopolnjenega protokola NIJZ (okolica peskovnika ni utrjena, na zelenici pod drevesi so goličave) in ker izven poslovnega časa vrtca tam ni nadzora, je od 2. oktobra do izvedbe sanacije za zunanje uporabnike zaprto. Kot navedeno, je sprejeta odločitev o izvedbi dodatnih ukrepov posledica izvajanja dopolnjenega protokola oziroma priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje.