OBČINE SAVINJSKE REGIJESLOVENIJA

450 šolarjev in dijakov šol iz regije je danes izvedelo rezultate 16. natečaja Čudoviti svet vode

Voda pomembna za vsa živa bitja, a nič manj za proizvodne procese

Voda je dragoceni in ne neomejeni naravni vir. Tega se zavedajo tudi v Cinkarni Celje, ker s številnimi projekti in aktivnostmi zmanjšujejo rabo vode in skrbijo za njeno ponovno uporabo. 

Z namenom izobraževanja mladih o pomenu vode za naš obstoj in o pomenu vode za vsako proizvodnjo so oblikovali tudi aktualni 16. natečaj Čudoviti svet vode. Na današnjem zaključku so v Tehnoparku razglasili zmagovalne šole, ki so prispevale najbolj izvirne rešitve, pripomočke, učne materiale ali raziskovalne eksponate za raziskovanje katerega koli pojava ali oblike vode. 

»Vsako leto temo in besedilo natečaja oblikujemo tako, da je zabaven, kreativen in izobraževalni izziv hkrati. Letos že drugo leto zapored spodbujamo k raziskovanju voda, saj je to tudi eno ključnih področij naše strategije razvoja – poiskati rešitve za zmanjševanje porabe vode in njeno ponovno uporabo v procesih. Sodelovalo je 27 osnovnih in srednjih šol iz regije oziroma skoraj 500 šolarjev in dijakov, kar kaže na veliko zanimanje izobraževalnih institucij za obogatitvene vsebine s področja naravoslovja. Veseli nas, da nas šole v tolikšnem obsegu podpirajo že vrsto let,« je povedala članica Uprave – tehnična direktorica Cinkarne Celje Nikolaja Podgoršek Selič.

Nagrade so letos prejele POŠ Kompole, OŠ Rečica ob Savinji, OŠ Frana Kranjca, VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, OŠ Planina pri Sevnici, POŠ Sedraž, OŠ Polzela, OŠ Frana Roša Celje, OŠ bratov Letonje Šmartno ob Paki, Gimnazija Celje – Center, Srednja šola za hortikulturo in vizualne umetnosti, Gimnazija Slovenske Konjice, posebno nagrado pa so dobili dijaki okoljevarstvenega tehnika Šolskega centra Velenje.