SLOVENIJAZANIMIVOSTI

Računalniški muzej svojih 20 let delovanja obeležuje z vstopom v mednarodno muzejsko mrežo ICOM in javno predstavitvijo izsledkov večletnega raziskovalnega dela v obliki spletnega portala Evidenca

Po dvajsetih letih delovanja letos Računalniški muzej postaja član mednarodne muzejske mreže ICOM. Ta najnovejši korak v Računalniškem muzeju praznujemo to soboto, 18. 5. 2024, s programom ob Mednarodnem dnevu muzejev. Letošnja tema svetovnega dogodka je Muzeji za izobraževanje in raziskovanje in proslavlja vlogo muzejev v zagotavljanju dostopa do znanja in vseživljenjskega učenja, do raziskovanja in odpiranja rezultatov raziskovalnega dela za različne tipe obiskovalcev.

Ob tej priložnosti muzej vabi obiskovalce, da “pridejo probat in se nekaj naučit”. Program vključuje tako izobraževalne delavnice za otroke kot za odrasle, posebna točka programa pa je tudi javna predstavitev odprtih raziskav Računalniškega muzeja in spletne platforme Evidenca

Evidenca se je začela kot ambiciozna ideja: raziskati in popisati prvih 40 računalnikov v Sloveniji – kje so bili in kaj so počeli. Dokaj hitro je raziskava prerasla v popis prvih 40 let računalnikov, s prek dvesto identificiranimi stroji in podjetji, iz tisoč petsto pisnih virov. Evidenca je tako najbolj celovita predstavitev prihoda nove tehnologije na naš prostor, in osnova za serijo člankov, ki se tedensko objavljajo na spletnih straneh Računalniškega muzeja. Ostanke marsikaterega računalnika iz Evidence tudi hranimo v muzeju. Evidenca je tudi osnova za zbiranje ustne zgodovine. Naši raziskovalci na terenu izvajajo pogovore s pionirji računalništva v Sloveniji. Cilj projekta je popisati vse računalnike, računalnikarje in njihove dosežke v Sloveniji. V Računalniškem muzeju verjamemo da je takšna celovita pregledna evidenca nujno potrebna, da se nove generacije lahko učijo od predhodnih.

 

V Računalniškem muzeju se zavedamo kako pomembna je vloga vse nas, širše družbe, pri ohrajanju nivoja znanja in poznavanja lastne zgodovine. Zato nas izjemno veseli, da svoje raziskave lahko odpiramo navzven na način, ki omogoča sodelovanje javnosti. Če opazite kako napako ali imate kake informacije, ki bi obogatile Evidenco, nam prosim javite na naslov info@racunalniski-muzej.si,” še poziva direktorica Računalniškega muzeja, Gaja Zornada.

 

O Računalniškem muzeju: 

Računalniški muzej je nevladna organizacija v javnem interesu na področju razvoja informacijske družbe, ki v Ljubljani neprekinjeno deluje že od leta 2004. Preko zbirke, ki danes obsega že več kot 7000 primerkov strojne in programske opreme, knjig, revij in povezanih predmetov iz zgodovine razvoja računalništva pri nas in v tujini ter s pomočjo povezanih programov širši javnosti omogoča razumevanje visoke informatiziranosti družbe, v kateri živimo. Obenem pa posameznike spodbuja, da postanejo njeni angažirani, zavedni in zavestni so-ustvarjalci. 

Več o Računalniškem muzeju:  https://www.racunalniski-muzej.si

 

O ICOM: 

Mednarodni muzejski svet ICOM (International Council of Museums) je mednarodna organizacija muzejev in muzejskih strokovnjakov, ki se zavzema za raziskovanje, ohranjanje, razvoj in komuniciranje svetovne naravne in kulturne dediščine, pričujoče in bodoče, premične in nepremične, snovne in nesnovne. ICOM vzpostavlja strokovne in etične standarde muzejske dejavnosti. Kot forum strokovnjakov daje priporočila o vprašanjih, povezanih s kulturno dediščino, spodbuja krepitev in razvoj tega področja ter širi znanje. ICOM je glas muzejskih strokovnjakov na mednarodnem prizorišču in dviguje zavedanje javnosti o pomenu muzejev prek globalnih mrež in programov sodelovanja.
ICOM je edina globalna organizacija za muzejsko področje, ima več kot 45.000 članov iz 138 držav, ki sodelujejo v 119 nacionalnih, 31 mednarodnih odborih in 6 regionalnih zvezah. Ustanovljen je bil leta 1946. Je partner organizacije UNESCO in mnogih drugih svetovnih organizacij.

 

Računalniški muzej