Banka Slovenije objavila primerjavo stroškov kreditov

Za primerjavo so na Banki Slovenije vzeli efektivno obrestno mero (EOM), ki je najbolj kompleten kazalnik stroškov financiranja: poleg obresti vključuje tudi stroške kreditne storitve (odobritev kredita, zavarovanje, vodenje kredita …). Med bankami so razlike, preverite kakšne.

Podatke so pridobili iz spletnih kalkulatorjev bank in hranilnic, uporabili pa so povprečno ročnost in povprečni znesek kredita v letu 2021.

Pri obeh vrstah kreditov so izbrali nespremenljivo obrestno mero, enostarševsko družino z dvema vzdrževanima otrokoma (kjer je bil izbor možen) ter predpostavili, da gre za komitenta banke oziroma hranilnice.

Potrošniški kredit

 • Povprečna ročnost: 5 let
 • Povprečni znesek: 12.000 evrov
 • Povprečna EOM: 7,25 %
 • Najnižja EOM: 5,88 % (Deželna banka Slovenije)
 • Najvišja EOM: 8,43 % (NLB)
 • Razlika EOM: 2,55 odstotne točke
favicon Aktualne informacije na ZPS: Primerjalnik potrošniških kreditov

Stanovanjski kredit

 • Povprečna ročnost: 16 let
 • Povprečni znesek: 80.000 evrov
 • Povprečna EOM: 2,23 %
 • Najnižja EOM: 2,06 % (Intesa Sanpaolo Bank)
 • Najvišja EOM: 2,55 % (NLB)
 • Razlika v EOM: 0,49 odstotne točke
favicon Aktualne informacije na ZPS: Primerjalnik stanovanjskih kreditov

EOM za povprečni potrošniški kredit za več kot trikrat presega oglaševano EOM za povprečni stanovanjski kredit, velike pa so tudi razlike med bankami in hranilnicami.

Podrobnejši pregled po posameznih bankah je objavljen na spletni strani Banke Slovenije.

 bs

 

VIR: ZPS.SIFOTO: ZPS.SI