Dobroveljčani veseli modernizirane ceste, Braslovče, Savinjska regija

Za krajane Dobrovelj, posebej pa še za Vojka Ramšaka in Marjana Kokovnika, ki s svojimi družinami živita na kmetijah ob cesti Dobrovlje – Nazarje (Črni graben), je bil v petek popoldne, 6. septembra, velik in srečen dan. Ta dan so namenu predali razširjen in asfaltiran odsek ceste v dolžini več kot 600 m.
 
Številne, ki so se zbrali ob tem dogodku, je nagovoril župan Občine Braslovče, Savinjska regija, Tomaž Žohar. Dejal je, da je  rekonstrukcija in asfaltiranje cestnega odseka Dobrovlje – Nazarje (Črni graben) v dolžini 647 metrov  končana, na kar je izjemno ponosen. Vsem, ki  bodo cesto uporabljali pa želi srečno in varno vožnjo. Skupna vrednost (investicije gradnja in strokovni nadzor) znaša 104.480 evrov z DDV. Na podlagi izvedenega javnega razpisa je bilo za izvedbo, kot najugodnejši ponudnik, izbrano podjetje Remont nizke gradnje d.o.o. Celje. Občina Braslovče je investicijo  izvedla z delom nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije v višini 63.252 evrov, ostalo pa je prispevala Občina Braslovče iz proračuna.
 
Sledil je blagoslov ceste, ki sta ga opravila braslovški župnik Milan Gosak in pater Andrej Pollak iz Nazarij, nato pa so Vojko Ramšak, Marjan Kokovnik in župan Tomaž Žohar s prerezom traku cesto predali namenu. Za konec se je Brigita Kokovnik zahvalila vsem, ki so kakor koli pripomogli pri tej investiciji. Za praznično vzdušje  so poskrbeli člani moškega pevskega zbora Karel Virant iz Braslovč. Družabni del pa je bil nato na kmetiji Marjana Kokovnika po domače »pri Predovnik«.
 
T. T.