Javna obravnava Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, Prebold, Savinjska regija - savinjska.info

Javna obravnava Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, Prebold, Savinjska regija

Občinski svet Občine Prebold, Savinjska regija, daje v 30 dnevno javno obravnavo predlog Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjevna, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Prebold.

Predloge in pripombe v zvezi s predlogom pravilnika lahko oddate do vključno 10. oktobra 2019, na mail: obcina@prebold.si, pisno v prostorih občine Prebold ali po pošti na naslov: Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold.


Gradivo za javno obravnavo je objavljeno na naslednji povezavi: https://www.prebold.si/index.php/uradne-objave/javne-obravnave

 

VIR:PREBOLD.SI

X