Energetska sanacija vrtca in športne dvorane zaključena, Polzela, Savinjska regija

Energetska sanacija starega dela vrtca Polzela in športne dvorane Polzela, Savinjska regija, ki je trajala kar osem mesecev, je zaključena. Šlo je za zahtevno investicijo, saj je bilo na obeh objektih potrebno sanirati 1.600 kvadratnih metrov fasade. Stene in ostrešji so je dodatno toplotno izolirani, zamenjano je stavbno pohištvo. V vrtcu je zamenjan tudi energent za ogrevanje in sicer je vgrajena toplotna črpalka zrak/voda in plinski kondenzacijski kotel.

Oba objekta sta bila sanirana v okviru projekta Energetskih sanacij javnih stavb. Za izvedbo teh del je občina že v letu 2018 izbrala izvajalca LESNINA MG OPREMA podjetje za inženiring, d.d., Ljubljana, ki je energetsko sanacijo izvedel po pogodbeni ceni 970 tisoč evrov. Vir financiranja so pridobljena nepovratna sredstva državnega proračuna za evropsko kohezijsko politiko v višini 267 tisoč evrov, ostalo je občina poravnala iz občinskega proračuna. Ocenjuje se, da bo občina zaradi teh del letno prihranila cca 25. tisoč evrov, investicija bo tako poplačana v petnajstih letih.

Namen energetske sanacije je izboljšanje bivalnega ugodja za otroke, zaposlene  in druge uporabnike, zmanjšanje rabe energentov in s tem obratovalnih stroškov, zmanjšanje emisij CO2 v okolje, izboljšanje ugleda in podobe kraja, podaljšanje življenjske dobe teh stavb, upoštevanje normativov, ki jih postavlja Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah.

Konec prejšnjega leta pa je bila energetsko sanirana tudi fasada Doma krajanov v Andražu. Dela je izvajalo podjetje Halomojstri, d. o. o. iz Polzele. Vrednost pogodbenih del je znašala 145 tisoč evrov, od tega je nekaj  manj kot 17 tisoč evrov nepovratnih finančnih spodbud občina pridobila na javnem razpisu Eko Sklada.

Magda Cilenšek

 

VIR:POLZELA.SI