Epidemiološka služba svetuje kako preprečiti karanteno celega podjetja - savinjska.info

Epidemiološka služba svetuje kako preprečiti karanteno celega podjetja

Delovna mesta so pogosta rdeča cona, v kateri prihaja do širjenja okužb z novim koronavirusom. Če posameznik prejme pozitiven test, epidemiološka služba NIJZ prične voditi epidemiološko preiskavo, s katero išče izvor okužbe in identificira kontakte, ki so bili v stiku z obolelim. Na podlagi tega epidemiološka služba predlaga potrebne ukrepe.

Upoštevajte nasvete za zajezitev širjenja koronavirusa

Ne pozabite, da je na delovnih mestih, ki so pogosti prostori za širjenje okužb, potrebno upoštevati nasvete za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Predmete in površine, ki se jih pogosto dotikate, je treba redno čistiti in po potrebi razkuževati. Poskrbeti morate tudi za redno zračenje prostorov. Če je le mogoče, naj zaposleni vzdržujejo razdaljo 1,5 metrov – tako do sodelavcev kot do strank oz. uporabnikov. Delovne procese organizirajte tako, da se zmanjša število stikov med osebami – poslužujte se spleta, telefonskega naročanja, posamičnega vstopanja v prostor, organizirajte malice in prihod ter odhod z dela na način, da se omeji druženje delavcev, ukinite zbiranja delavcev v skupine itd.

Karanteno predlaga epidemiološka služba

Če posameznik prejme pozitiven test oz. posameznik še nima potrjene okužbe, a je bil z okuženo osebo v tesnem kontaktu in ima izražene simptome, mora delavec čimprej obvestiti delodajalca. Po potrditvi okužbe je potrebno iz prostorov umakniti ostale delavce in izvesti temeljito čiščenje po navodilih NIJZ.

Ko je pri osebi potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2 NIJZ prejme prijavo in prične voditi epidemiološko preiskavo. S to preiskavo epidemiološka služba išče izvor okužbe in identificira kontakte, ki so bili v stiku z obolelim v času kužnosti doma, v službi in drugje. Epidemiološka služba identificira tesne kontakte in predlaga potrebne ukrepe. Tesnim visoko rizičnim kontaktom, ki jih določi epidemiološka služba NIJZ, je odrejena 10-dnevna karantena.  V primeru, da kontakt ni ocenjen kot rizičen in posameznika epidemiološka služba ne kontaktira ter posameznik ne kaže bolezenskih znakov, karantena ni potrebna. Na NIJZ-ju poudarjajo, da karanteno predlaga epidemiološka služba NIJZ, odločba o karanteni pa izda Ministrstvo za zdravje! Bistvena je torej preiskava NIJZ, ki jo opravi epidemiološka služba. Sodelavci, ki jim karantena ni izdana, naj opazujejo svoje zdravstveno stanje in v primeru poslabšanja počutja ostanejo doma in pokličejo osebnega zdravnika.


Karantena od nedelje dalje traja 10 dni!

V nedeljo, 13. septembra 2020 ob polnoči je v veljavo stopil Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notrajih mejah in v notranjosti Republike Slovenije. Ta skrajšuje karanteno iz 14 na 10 dni.

A karantene, ki so bile izdane pred tem datumom (13. septembrom) še vedno trajajo 14 dni! Karantenske odločbe, ki so izdane po 13. septembru 2020 pa bodo trajale 10 dni.

Preberite si tudi natančnejša navodila za delovne organizacije.

 

VIR: DATA.SI