Samozaposlen sem, pa moram v karanteno – ostal sem brez pomoči! - savinjska.info

Samozaposlen sem, pa moram v karanteno – ostal sem brez pomoči!

Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val ureja pravico do nadomestila plače delavcem, ki zaradi odrejene karantene ne morejo opravljati dela. Status posameznika, ki je samozaposlen, pa je trenutno mnogo bolj negotova, saj posamezniku, ki je samozaposlen, nadomestilo za karanteno ne pripada.

Višina nadomestila plače

Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val ureja pravico do nadomestila plače delavcem, ki zaradi odrejene karantene ne morejo opravljati dela. Do nadomestila plače je posameznik upravičen le, če delodajalec ne more organizirati dela od doma.

Višina nadomestila plače znaša:


  • 100 % povprečne mesečne plače delavca – če mu je karantena odrejena zaradi stika z okuženo osebo na delovnem mestu
  • 80% povprečne mesečne plače delavca – če je odločbo o karanteni prejel ob prihodu v Slovenijo, a se je država ob njegovem odhodu nahajala na zelenem ali rumenem seznamu. 80 % pripada tudi delavcu, ki mu je bila karantena odrejena zaradi stika z okuženim izven delovnega mesta
  • 50% plače, ki bi jo prejel ob opravljanju dela (pri tem pa ne manj kot 70% minimalne plače) – če je odšel v v državo na rdečem seznamu in delodajalcu najmanj en dan pred odhodom predložil izjavo o uveljavljanju izjem, ki jih določa 15%5 ZIUPDV. Izjeme so:
    • smrt zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali smrt otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerjaž
    • smrt staršev (oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj)
    • rojstva otroka
  • 0% plače – če je posameznik odšel v državo na rdečem seznamu in ne uveljavlja izjem

Samozaposlen posamezniki – bojim se karantene!

Status posameznika, ki je samozaposlen, pa je trenutno mnogo bolj negotova. Samozaposlen posameznik je lahko v prvem valu epidemije, če zaradi situacije ni mogel opravljati svojega dela, prejel mesečni temeljni dohodek, zaprosil pa je lahko tudi za oprostitev plačila prispevkov. Kaj pa se zgodi s posameznikom, ki je samozaposlen, in mora zaradi tesnega stika z okuženo osebo v karanteno?

Karanteno vam lahko odredi epidemiološka služba NIJZ

Epidemiološka služba NIJZ ob pozitivnem testu prične voditi epidemiološko preiskavo. Z njo med drugim tudi identificira kontakte, ki so bili v stiku z obolelim in predlaga potrebne ukrepe. Epidemiološka služba v primerih tesnega stika predlaga karanteno, na podlagi katere Ministrstvo za zdravje izda odločbo. Če samozaposlen prejme odločbo z odreditvijo karantene in zato 10 dni ne more opravljati svoje dejavnosti, ni upravičen do nadomestila za karanteno ali kakšne druge državne pomoči, kot so npr. plačani prispevki za socialnost varnost.

 

VIR: DATA.SI