Globa za kršitev prehajanja med regijami - savinjska.info

Globa za kršitev prehajanja med regijami

Globa za kršitev prehajanja med regijami lahko znaša od 400 do 4000 evrov. Prebivalcem v rdečih regijah je na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih prepovedan prehod v druge regije. Določene so sicer nekatere izjeme, za katere pa potrebujete ustrezna dokazila.

Prepoved prehajanja med regijami

V regijah na rdečem seznamu je zbiranje popolnoma prepovedano. Prebivalcem iz rdečih regij je prepovedan prehod v druge regije. Določene so nekatere izjeme:

 

 • prihod in odhod z dela
 • opravljanje kmetijskih in gozdarskih dejavnosti
 • aktivnosti v primeru zavarovanja zdravja in premočenja
 • varstvo oseb, negovanje družinskega člana
 • dostop do lekarn, zdravstvenih storitev
 • lastništvo premoženja, vikenda
 • tranzit v tujino
 • obiski grobov
 • že rezervirane turistične namestitve

Za prehajanje ob izjemah so seveda potrebna dokazila – npr. izpisek iz zemljiške knjige, potrdilo o tem, da ste naročeni na zdravniški pregled ipd. Globa za kršitev prehajanja med regijami v tem primeru ne bo izrečena.

Globe za kršitev prehajanja med regijami bo izrekala policija

Prehajanje mej med regijami bo nadzorovala policija – tako vas lahko doleti globa. Policija bo postavljena na naključnih točkah na avtocestah, državnih in lokalnih cestah. Najbolj poostren bo nadzor med vikendi, saj je takrat prehajanja največ.


Globa za kršitev prehajanja med regijami znaša od 400 do 4000 evrov

Zakon o nalezljivih boleznih v 39. členu določa da lahko vlada RS v primeru, ko ni mogoče preprečiti, da se v državo vnesejo in razširijo določene nalezljive bolezni, odredi naslednje ukrepe:

 • določi pogoje za potovanja v državo, v kateri obstaja možnost okužbe z nevarno nalezljivo boleznijo in za prihod iz teh držav;
 • prepove oziroma omeji gibanje prebivalstva na okuženih ali neposredno ogroženih območjih;
 • prepove zbiranje ljudi po šolah, kinodvoranah, javnih lokalih in drugih javnih mestih, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni;
 • omeji ali prepove promet posameznih vrst blaga in izdelkov.

Posamezniki, ki bodo kršili ukrep prepovedi prehajanja med regijami, bodo kaznovani. V skladu z zakonom lahko kršiteljem inšpektorji izrekajo globe. Globa za kršitev prehajanja med regijami lahko znaša od 400 do 4000 evrov.

Če spomnimo tudi na višino preostalih kazni ob kršitvah. Tudi v spomladanskem času so posamezniki, ki so se kljub prepovedi neupravičeno gibali zunaj občine, dobili globo. Globa za kršitev prehajanja med regijami je takrat znašala od 333 do 625 evrov.

 

VIR: DATA.SI