OBČINE SAVINJSKE REGIJE

Gradnja širokopasovnega optičnega omrežja RUNE tudi na Vranskem, Savinjska regija

V Občini Vransko, Savinjska regija, se je gradnja optičnega omrežja RUNE že začela.

Kvalitetna povezava z internetom je dandanes praktično neizogiben del našega življenja. Pomaga nam pri delu, učenju, zabavi. Zato si skoraj ne moremo predstavljati, da bi imeli slabo internetno povezavo ali da ta ne bi bila stabilna. Tega se zavedajo v podjetju RUNE Enia, d. o. o. Zato si v okviru projekta RUNE prizadevajo zgraditi ultra hitro širokopasovno infrastrukturo na podeželskih območjih Slovenije. Ta uporabnikom omogoča uporabo interneta s hitrostjo, večjo od 1 Gbps. Tako si lahko s priklopom optičnega priključka vsakdo zagotovi izjemne hitrosti interneta, ki mu omogočajo svetlobne hitrosti, s pomočjo katerih hitro, zanesljivo in kakovostno brska po spletu, nalaga vsebine, gleda televizijo ali posluša glasbo.

Projekt RUNE se izvaja tudi v Občini Vransko. Aktivnosti, povezane s potekom dela, tako  z izgradnjo primarne kot sekundarne infrastrukture, so se v občini že začele. Primarna trasa, z namenom navezave izvajalcev na že izvedeno sočasno gradnjo z vodovodom, se gradi do naselja Zaplanina, medtem ko bo gradnja priključkov do končnih uporabnikov (sekundarno omrežje) najprej stekla v naselju Limovce. Tako so prvi priklopi na omrežje ob ugodnih vremenskih razmerah in posledično nemotenem poteku gradbenih del predvideni že jeseni.

Sočasno z začetkom izgradnje omrežja bodo lahko občani preverili možnost priklopa in naročila optičnega priključka na spletni strani www.ruralnetwork.eu. Strošek priključka na optično povezavo znaša 150,00 evrov z DDV za fizične osebe ali 167,13 evra z DDV za pravne osebe, navadno pa ta znesek krije izbrani ponudnik storitev. Uporabniki imajo tudi možnost izbire med vsemi največjimi operaterji v Sloveniji.

Optični priključek RUNE prinaša občanom in njenim prebivalcem mnoge prednosti, od stabilne in zanesljive internetne povezave, neobčutljivost na zunanje vplive, hitrega prenosa podatkov, do več povezanih naprav in igranja iger brez motenj.

Za vsa dodatna vprašanja ali za pomoč pri izvedbi naročila se lahko občani obrnejo na Center za pomoč uporabnikom. Ta je na voljo vsak delovni dan med 8.00 in 12.00 na telefonski številki +386 (1) 235 15 30 ali na e-naslovu rune-si@ruralnetwork.eu.

Vse informacije so na voljo tudi na spletni strani www.ruralnetwork.eu.

 

vir: vransko.si