HOFER z globalno strategijo družbene odgovornosti za zagotavljanje trajnosti, dostopne njihovim kupcem - savinjska.info

HOFER z globalno strategijo družbene odgovornosti za zagotavljanje trajnosti, dostopne njihovim kupcem

Podjetje z vizijo družbene odgovornosti 2030 napoveduje globalno strategijo skupine ALDI SÜD, katere del je tudi HOFER Slovenija 

 

Lukovica, 10. marec 2021: »Zagotavljanje trajnosti, dostopne našim kupcem.« Na to ambiciozno vizijo se osredotoča nova globalna strategija družbene odgovornosti 2030 skupine ALDI SÜD, katere del je tudi HOFER Slovenija. Skladno z načeli diskontne prodaje in v tesnem sodelovanju z dobavitelji želijo tako prispevati k povečanju trajnostnih izdelkov, hkrati pa se lotiti tudi globalnih izzivov v odnosu do spoštovanja človekovih pravic, izboljšanja učinkovite rabe virov in doseganja ničelnih izpustov ogljikovega dioksida. 

 

Skupina ALDI SÜD je znana po svoji poslovni učinkovitosti in osredotočanju na bistvo – ponujati izdelke najboljše kakovosti po najboljši ceni. To dosega s premišljenim poslovnim modelom, ki svoje procese neprestano optimizira na vseh nivojih in s tem ustvarja občutne prihranke. Z več kot 6.500 trgovinami na štirih kontinentih se ALDI SÜD zaveda svoje odgovornosti do zaposlenih, kupcev, lokalnih skupnostih, dobaviteljev, dobrobiti planeta in prihodnjih generacij. Nova strategija družbene odgovornosti tako uporablja ciljno usmerjen pristop k poglavitnim in najbolj perečim globalnim vprašanjem trajnosti, v odnosu do katerih lahko diskontni trgovec najbolj pozitivno vpliva na ljudi in planet. 

Matevž Martinuč, generalni direktor podjetja HOFER Slovenija

Matevž Martinuč, generalni direktor podjetja HOFER Slovenija: »Pri HOFERju se zavedamo svojega širšega vpliva in z izdelki želimo ponuditi okolju prijaznejše izbire, ki bodo našim kupcem tudi dostopne. Veseli nas, da z 10-letno strategijo družbene odgovornosti celotne skupine ALDI SÜD zastavljamo konkretne cilje, kjer bomo skupaj z dobavitelji in vsemi vpletenimi lahko sooblikovali prihodnost za naslednje generacije.«

 

Strategijo sestavljajo 4 mednarodna prednostna področja:

 

 1. Človekove pravice

Svoj vpliv bodo v skupini ALDI SÜD uporabili za spodbujanje k:

 • boljšim delovnim in življenjskim pogojem za delavce ter njihove družine
 • izplačilom pravične plače;
 • opolnomočenju žensk;
 • preprečevanju otroškega dela in 
 • povečanju transparentnosti v dobavnih verigah, tudi z lastnim pregledom in mednarodnimi pisarnami za družbeno odgovornost.

 

 1. Učinkovita raba virov

Vire bodo uporabljali premišljeno ter varovali ekosistem:

 • povečali bodo število izdelkov s trajnostnimi certifikati,
 • osredotočili se bodo na trajnostno pridobivanje virov (npr. pri preskrbi s kakavom, ribami, morskimi sadeži, tekstilom), varovanje voda in dobavne verige, ki ne vplivajo na krčenje gozdov;
 • zmanjšali bodo odpadno hrano in industrijske odpadke;
 • do konca leta 2025 bodo v podjetju embalažo HOFERjevih ekskluzivnih blagovnih znamk zmanjšali za 15 % in poskrbeli, da jo bo mogoče 100 % reciklirati;
 • poudarek bo na trajnostni zasnovi izdelkov.  
 1. Ničelni izpusti ogljikovega dioksida

Cilj je čim bolj zmanjšati ekološki odtis skupine ALDI SÜD, kar bodo dosegli:

 • z znižanjem izpustov toplogrednih plinov do leta 2025 za 26 % v primerjavi z letom 2016;
 • z zagotavljanjem izdelkov, ki bodo čim bolj prijazni okolju;
 • s spodbujanjem strateških dobaviteljev (ki so odgovorni za 75 % izpustov), da do leta 2024 določijo lastne cilje glede izpustov, ki temeljijo na iniciativi SBT (Science Based Targets);
 • s podporo okoljskih trajnostnih projektov v svojih dobavnih verigah.

 

 1. Izbrani delodajalec

Cilj podjetja HOFER Slovenija je postati izbrani delodajalec na slovenskem trgu, kar ustvarjajo: 

 • s številnimi ukrepi na področju zaposlovanja, ugodnostmi za zaposlene ter več kot fer plačilom v trgovski panogi;
 • z rednim izvajanjem ankete zadovoljstva med sodelavkami in sodelavci ter uvedbo izboljšav, izvedbo številnih izobraževanj in promocijo zdravja na delovnem mestu;
 • z ukrepi, kot so npr. inovativni zaposlitveni model HOFER (po)polni delovni čas, Sabbatical, dodatno leto po porodniški, vplačevanje v 2. pokojninski steber za zaposlene, takojšnja pogodba za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom, avtomatično napredovanje skozi plačilne razrede, če se izpostavi le nekatere. 

 

Več informacij o HOFERjevi viziji 2030 na voljo TU

 

Dosedanje dobre prakse podjetja HOFER Slovenija 

Odgovoren pristop do okolja in naravnih virov ter spoštovanje socialnih standardov in človekovih pravic sta že več kot desetletje sestavni del poslovnih dejavnosti skupine ALDI SÜD. Spodaj povezave do dosedanjih primerov dobre prakse podjetja HOFER Slovenija: 

 

O skupini ALDI SÜD:

Skupina ALDI SÜD je danes eno najbolj prepoznavnih globalnih trgovinskih podjetij. Prisotna je v enajstih državah na štirih celinah, skupno z več kot 6.500 trgovinami in več kot 155.000 zaposlenimi. Skupina obsega Nemčijo, Avstrijo, ZDA, Združeno kraljestvo, Irsko, Avstralijo, Švico, Slovenijo, Madžarsko, Kitajsko in Italijo. 

 

VIR: HOFER trgovina d.o.o.