Kemikalije v detergentih, ki bi se jim lahko izognili

V sredstvih za pranje perila lahko najdemo številne problematične sestavine. Na grobo jih razdelimo med alergene, sestavine, škodljive za zdravje, in takšne, ki so problematične za okolje. Tudi pri tokratnem testu tekočih sredstev za pranje barvastega perila se je izkazalo, da se problematičnim sestavinam na splošno lahko izognemo.

Alergeni (znani in domnevni)

Alergeni konzervansi

Konzervansi se uporabljajo za podaljšanje življenjske dobe izdelka. Nekateri lahko povzročijo kožno alergijo, med njimi so DMDM hidantoin, bronopol in izotiazolinon, kot je metilizotiazolinon, medtem ko drugi konzervansi veljajo za varnejše. Alergeni konzervansi so prepovedani ali omejeni na majhne koncentracije v izdelkih z okoljsko marjetico (Ecolabel).

Dišave

Lahko povzročijo kožno alergijo. Limonen, geraniol in linalol so le nekatere od dišav, ki povzročajo preobčutljivost, ki posledično vodi do kožne alergije. Kdor se želi izogniti dišavam, lahko izbere izdelke, ki jih ne vsebujejo.

Sestavine, škodljive za zdravje

Domnevni hormonski motilci

Za te kemikalije se je izkazalo, da lahko motijo hormonski sistem, zato so v EU podvržene nadaljnjim preiskavam. Med njimi so benzil salicilat, butilfenil metilpropional in jodopropinil butilkarbamat, ki jih lahko najdemo tudi v nekaterih sredstvih za pranje perila.

Za butilfenil metilpropional sumijo tudi, da škoduje plodnosti in nerojenemu otroku. Domnevni hormonski motilci so prepovedani v izdelkih z okoljsko marjetico (Ecolabel).

Borove spojine

Borovo kislino je EU opredelila kot snov, ki vzbuja veliko skrb (SVHC) in je strupena za razmnoževanje. Drugi borati tvorijo borovo kislino v stiku z vodo.

Za problematične zato štejejo naslednje sestavine, ki jih najdemo v nekaterih sredstvih za pranje perila: borova kislina, natrijev borat (imenovan tudi boraks), 2-aminoetanol, monoester z borovo kislino (imenovan tudi MEA-borat) in natrijev metaborat, brezvodni.

Kljub statusu SVHC borovih spojin ni treba navesti na etiketi, zato jih je običajno mogoče najti le na celotnem seznamu sestavin, ki bi moral biti dosegljiv na spletu!

Sestavine, problematične za okolje

Če se okoljsko problematične sestavine sproščajo v okolju, so lahko z dolgotrajnimi učinki škodljive za vodno življenje. V izdelkih z okoljsko marjetico so prepovedane ali omejene številne okolju problematične snovi, vključno z EDTA, sulfamidno kislino, limonenom, metilizotiazolinonom in drugimi, ki so našteti spodaj.

Linearne alkilbenzen sulfonske kisline (LAS)

Linearne alkilbenzen sulfonske kisline (LAS) so anionske površinsko aktivne snovi, ki niso zlahka razgradljive v anaerobnih pogojih, kar vodi do velikih koncentracij v blatu iz čistilnih naprav. LAS so tudi strupene za vodne organizme.

Danska agencija za zaščito okolja EPA jih je leta 2004 vključila na svoj seznam nezaželenih snovi. Leta 2020 je Znanstveni odbor za zdravstvena, okoljska in nastajajoča tveganja (SCHEER), ki deluje v okviru Evropske komisije, v svojem mnenju o LAS izrazil tudi okoljske pomisleke.

LAS, ki jih najdemo v nekaterih sredstvih za pranje perila, vključujejo: natrijev dodecilbenzensulfonat, natrijev C10-13 alkil benzensulfonat, dodecilbenzen sulfonsko kislino, MEA dodecilbenzensulfonat in TEA dodecilbenzensulfonat.

Natrijev hipoklorit

Natrijev hipoklorit je na seznamu neželenih snovi danske agencije za zaščito okolja EPA. Problematičen je za okolje in lahko v stiku z organskim materialom tvori strupene spojine. Če se pomeša s kislino (na primer s kislim čistilom), lahko nastane strupen klor, kar vzbuja zaskrbljenost zaradi nesreč in nevarnosti za zdravje.

Katerim kemikalijam se je mogoče izogniti?

Na splošno se je mogoče izogniti naslednjim kemikalijam:

  • optičnim belilom (optično belilo dinatrijev distirilbifenil disulfonat ocenjujejo kot obstojno, bioakumulativno in strupeno);
  • barvilom (pogosto jih dodajajo izdelkom, da sredstvo v pakiranju dobi določeno barvo, vendar ne vplivajo na učinkovitost, nekatera so lahko škodljiva za okolje).
favicon Preberite več: Test tekočih detergentov za pranje perila

Avtor: Boštjan Okorn

 

VIR: ZPS.SI