ZANIMIVOSTI

Leto 2022 – Banka Slovenije napoveduje ugodne gospodarske razmere

Leto 2022 – gospodarska rast, umirjanje inflacije in nadaljnja rast kreditiranja prebivalstva in podjetij

Leto 2022 bo tudi po napovedih Banke Slovenije, ugodno tako za gospodarstvo kot za banke. Banka napoveduje umirjanje inflacije, gospodarsko rast in zelo ugodne razmere na trgu dela! Banka za leto 2022 napoveduje tudi vnaprejšnjo rast stanovanjskih posojil ter posojil podjetjem

Leto 2022 – vsekakor gospodarska rast, čeprav malce upočasnjena

Banka Slovenije v svojem decembrskem poročilu poroča o ugodnih gospodarskih razmerah. Napoved vključuje sporočilo, da se ekonomske posledice pandemije v evrskem območju zmanjšujejo. Gospodarska rast za leto 2021 bo predvidoma znašala 5,1 %, za leto 2022 pa se predvideva 4,2 % rast.

Leto 2022 bo pripeljalo tudi gospodarstvo na »pred-krizno« raven – že v prvem četrtletju

rasti kreditiranja podjetij so največ prispevala posojila podjetjem za investicije v osnovna sredstva ter posojila za namen financiranja obratnih sredstev. Največ posojil je bilo dodeljenih podjetjem v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih, dejavnostih oskrbe z elektriko in vodo ter v gradbeni panogi. Vnovično povečanje posojil je bilo možno občutiti tudi v trgovinski dejavnosti.

Inflacijska napoved za leto 2022

Inflacija bo po napovedih za leto 2022 ostala povišana in bo v povprečju za leto 2022 znašala 3,2 %. A bodo po napovedih dejavniki za inflacijo izzveneli in pripeljali inflacijo k dolgoročni ciljni ravni 2 %. Tveganje glede ekonomskih obetov so pri tem predvsem odvisna od cen energentov in zastojev v dobavnih verigah. Rast cen je v novembru bila rekordna v evrskem območju, ko je znašala 4,9 %.

Bo tudi leto 2022 v znamenju stanovanjskih posojil?

Ugodne razmere in dejavniki se vidijo tudi v stanju slovenskega bančnega sistema. Banke so v letu 2021 povečale svojo kreditno aktivnost in predvsem pospešile rast stanovanjskih posojil prebivalstvu in tudi kreditiranje podjetjem. V oktobru 2021 je nivo kreditiranja gospodinjstev na račun rasti stanovanjskih posojil zrasel za 3,8 % oz. za 8,1 % na medletnem nivoju.

 

VIR: DATA.SIFOTO: BANKA SLOVENIJE