Mesečni temeljni dohodek za s.p.: vlogo za mesec januar lahko že oddate! - savinjska.info

Mesečni temeljni dohodek za s.p.: vlogo za mesec januar lahko že oddate!

Mesečni temeljni dohodek je ukrep državne pomoči, ki ga je oktobra 2020 prinesel peti interventni zakon (PKP5). S sprejetjem sedmega interventnega zakona (PKP7) pa je bil ukrep podaljšan do vključno 31. marca 2021. Od 11. januarja 2021 je na spletni strani e-Davki že na voljo vloga za mesečni temeljni dohodek za januar.

Kakšni so pogoji za pridobitev temeljnega dohodka?

Samozaposlenim pripada mesečni temeljni dohodek, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • opravljajo dejavnost najmanj od 1. septembra 2020,
  • imajo padec prihodkov v lanskem letu za 20 % glede na leto 2019,
  • imajo na dan oddaje vloge za uveljavitev temeljnega dohodka poravnane vse davčne obveznosti.

Mesečni temeljni dohodek znaša po 1100 evrov za samozaposlene, sicer pa so do njega upravičeni tudi samozaposleni v kulturi. Ker takšnim posameznikom država plačuje obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, je znesek temeljnega dohodka za kulturnike v času epidemije 700 evrov. Mesečni temeljni dohodek pripada tudi upravičenim kmetom in družbenikom.

Komu mesečni temeljni dohodek ne pripada?

Mesečni temeljni dohodek vam ne pripada, če:


  • ste svojo dejavnost registrirali po 1. septembru 2020,
  • imate popoldanski s.p.,
  • ste družbenik oziroma direktor, vendar niste zavarovani na podlagi 040.

Kdaj se izplača mesečni temeljni dohodek?

  • Oddaja vloge do 31. 1. 2021: če bo izjava vložena do tega datuma za januar, bo nakazan denar na transakcijski račun (TRR) 10. 2. 2021.
  • Oddaja vloge od 1. 2. do 28. 2. 2021: če bo izjava vložena v tem obdobju za februar ali za januar in februar skupaj, ali samo za januar, bo nakazan denar na TRR do 10. 3. 2021.
  • Oddaja vloge od 1. 3. do 31. 3. 2021: če bo izjava vložena v tem obdobju za marec ali za marec in februar ali za marec in januar ali za vse tri mesece skupaj, bo nakazan denar na TRR 10. 4. 2021.

Izjavo lahko oddate prek portala e-Davki ali mobilne aplikacije e-Davki.

Mesečni temeljni dohodek v povezavi z drugimi ukrepi

Zavezancem, ki bodo vložili tudi vlogo za izplačilo delno povrnjenega izgubljenega dohodka (zaradi karantene ali odsotnosti z dela zaradi varstva otrok), se znesek mesečnega temeljnega dohodka zmanjša za višino morebitnega že izplačanega delno povrnjenega izgubljenega dohodka.

Če nadomestilo za karanteno za posamezen mesec še ni bilo izplačano, se na podlagi vložene vloge izplača mesečni temeljni dohodek, izjava za karanteno pa se zavrne.

 

VIR: DATA.SI